Česko-slovenské fórum 2018

 


                     

KDP ČR a SKDP jsou členy CFE

Diskusní seminář seznámí účastníky s tématy z pohledu českého a slovenského daňového práva se zaměřením na praktické otázky. Témata přednesou odborníci z praxe, kteří se dané problematice věnují podrobně. Ke každému tématu se v následné moderované diskusi vyjádří také soudci Nejvyššího správního soudu ČR a Nejvyššího soudu SR. Tradiční součástí semináře je také vystoupení zástupců ministerstev financí a daňových a finančních správ obou zemí k problematice aktuálního stavu a vývoje daňové legislativy. Program diskusního semináře je rozdělen do dvou dnů a jeho součástí je také společenský program. Fórum je tradiční příležitostí k diskusi českých a slovenských daňových poradců a případnému navázání profesních i osobních kontaktů.


Program diskusního semináře

 

čtvrtek 17. května 2018

09.00 - 10.00

Registrace účastníků

10.00 - 10.30

Úvodní slovo

 

Ing. PETRA POSPÍŠILOVÁ, prezidentka Komory daňových poradců České republiky
Ing. JOZEF DANIS, prezident Slovenské komory daňových poradcov

10.30 - 11.30

Aktuální stav a vývoj daňové legislativy

 

Vysoupí zástupci ministerstev financí a finančních správ obou zemí

11.30 - 12.30

Oběd

12.30 - 14.30

Blok DPPO - Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje včetně základní podmínky daňové uznatelnosti  – aktuální problémy a judikatura včetně otázky prokazování a dokládání daňové uznatelnosti v případě, že se ukáže, že dodávku neuskutečnil subjekt uvedený na dokladu

 

Panelisté
Ing. Bc. JIŘÍ NESROVNAL, daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob při Odborném kolegiu KDP ČR
Ing. ALICA ORDA ORAVCOVÁ, daňová poradkyně SKDP

Diskuse
Soudci Nejvyššího správního soudu - JUDr. LENKA KANIOVÁ
Soudci Najvyššieho súdu - JUDr. IVAN RUMANA, Ing. JUDr. MIROSLAV GAVALEC, PhD.

14.30 - 15.00

Přestávka na kávu

15.00 - 17.00

Blok DPFO - Vymezení příjmů fyzických osob z pohledu daně z příjmů (cestovní náhrady, zaměstnanecké benefity atd.) - aktuální problémy a judikatura

 

Moderátorka 
Ing. LUCIE RYTÍŘOVÁ, LL.M. daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce daň z příjmů fyzických osob při Odborném kolegiu KDP ČR

Panelisté
Mgr. Ing. ROBERT BEZECNÝ, daňový poradce, člen Sekce daň z příjmů fyzických osob při Odborném kolegiu KDP ČR
Ing. RADOVAN IHNÁT, daňový poradce SKDP

Diskuse soudců NSS a NS

19.00 - 24.00

Společenský večer

 

 

pátek 18. května 2018

09.30 - 10.00 Úvodní slovo
 

Ing. MARTIN TUČEK, viceprezident Komory daňových poradců České republiky
 

10.00 - 12.00

Blok DPH I - Stavební pozemky – definice, vazba na stavební předpisy

 

Moderátor
Ing. STANISLAV KRYL, daňový poradce, vedoucí Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR 

Panelisté
Ing. ZDENĚK VOJTEK, daňový poradce KDP ČR
Ing. SOŇA UGRÓCZY, daňová poradkyně SKDP 

Soudci Nejvyššího správního soudu - JUDr. LENKA KANIOVÁ, JUDr. BARBARA POŘÍZKOVÁ
Soudci Najvyššieho súdu - JUDr. IVAN RUMANA, Ing. JUDr. MIROSLAV GAVALEC, PhD.

12.00 - 13.00

Oběd

13.00 - 15.00

Blok DPH II - Ekonomická činnost při prodeji majetku, zejména v oblasti nemovitých věcí - prodej majetku, který není součástí obchodního majetku plátce DPH

 

Moderátor
Ing. STANISLAV KRYL, daňový poradce, vedoucí Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR 

Panelisté
OLGA HOLUBOVÁ, daňová poradkyně KDP ČR
SKDP - bude doplněno

Diskuse soudců NSS a NS

15.00

Závěr diskusního semináře

   

 


Společenský program

Účastníci Česko-slovenského fóra se mohou těšit na společenský večer, který proběhne v atraktivních prostorách Moravské galerie - raut,číše vína.

 


Přihláška

Přihlašovat se můžete na celý diskusní seminář nebo jen na jednotlivé dny. Součástí ceny je vždy také účast na společneském večeru. Součástí ceny není ubytování. Ubytování si účastníci zajišťují individuálně, například za zvýhodněnou cenu v hotelu Continental (viz níže).

Přihlašování

 


Místo konání a ubytování

ČS -SK fórum se koná v hotelu Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno, Česká republika. Ubytování a parkování během akce je možné v hotelu zarezervovat za zvýhodněnené ceny. Pro rezervaci využijte online formulář https://goo.gl/LN6oES

Ceny pokojů:
1 740 Kč / dvoulůžkový pokoj DBL nebo TWIN ECONOMY/ noc/ bufetová snídaně/DPH
1 300 Kč / jednolůžkový pokoj ECONOMY/ noc/ bufetová snídaně/ DPH

nebo
1 980 Kč / dvoulůžkový pokoj DBL nebo TWIN SUPERIOR/ noc/ bufetová snídaně/DPH
1 700 Kč / jednolůžkový pokoj SUPERIOR/ noc/ bufetová snídaně/ DPH

 


Partneři

        

 


 

Kontakty

Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 317

Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel: +420 542 422 329