Česko-slovenské fórum 2020

 


 

                     KDP ČR a SKDP jsou členy CFE

POZOR - akce je zrušena. Příhlášené účastníky budeme kontaktovat ohledně vrácení školného.

Diskusní seminář seznámí účastníky s tématy z pohledu českého a slovenského daňového práva se zaměřením na praktické otázky. Témata přednesou odborníci z praxe, kteří se dané problematice věnují podrobně. Ke každému tématu se v následné moderované diskusi vyjádří také soudci Nejvyššího správního soudu ČR a Nejvyššího soudu SR. Tradiční součástí semináře je také vystoupení zástupců ministerstev financí a daňových a finančních správ obou zemí k problematice aktuálního stavu a vývoje daňové legislativy. Program diskusního semináře je rozdělen do dvou dnů a jeho součástí je také společenský program. Fórum je tradiční příležitostí k diskusi českých a slovenských daňových poradců a případnému navázání profesních i osobních kontaktů.

Seminář proběhne v termínu 14. - 15. května 2020 v hotelu Continental Brno. 

Program diskusního semináře

14. května 2020

 0900 – 1000  Registrace účastníků
 1000 – 1015

 Úvodní slovo

 Ing. PETRA POSPÍŠILOVÁ, prezidentka Komory daňových poradců České republiky
 Ing. JOZEF DANIS LL.M., DiplFR, prezident Slovenskej komory daňových poradcov

 1015 – 1130

 Aktuální stav a vývoj daňové legislativy

 Vystoupení hostů k aktuálnímu vývoji daňové legislativy z pohledu státní a soudní praxe.


  Ing. TATJANA RICHTEROVÁ , generální ředitelka Genrálního finačního ředitelství
 JUDr. BARBARA POŘÍZKOVÁ, místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu ČR
 JUDr. IVAN RUMANA, predseda senátu, Správne kolégium, Najvyšší súd SR

 1130 – 1230  Oběd
 1230 – 1430

 Blok DPPO – Zdanitelný příjem, co má a nemá podléhat dani – aktuální judikatura a výkladové problémy

 MODERÁTOR
 Ing. Bc. JIŘÍ NESROVNAL

 PANELISTÉ
 Ing. Bc. JIŘÍ NESROVNAL, daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob při Odborném kolegiu KDP ČR
 Ing. RENÁTA BLÁHOVÁ, daňová poradkyňa, členka MLK pre DPPO SKDP

 DISKUSE
 Diskuse účastníků za účasti soudců Nejvyššího správního soudu ČR a Najvyššieho súdu SR.
 SOUDCI NSS ČR v panelech pro 1. den: JUDr. BARBARA POŘÍZKOVÁ, JUDr. PhDr. KAREL ŠIMKA, LL.M., Ph.D.
 SOUDCI NS SR v panelech pro 1. dne: JUDr. IVAN RUMANA, JUDr. MIROSLAV GAVALEC, PhD.

 1430 – 1500  Přestávka na kávu
 1500 – 1700

 Blok DPPO – Investice (majetek) vs. náklad – aktuální judikatura a výkladové problémy

 MODERÁTOR
 Ing. Bc. JIŘÍ NESROVNAL

 PANELISTÉ
 Ing. Bc. JIŘÍ NESROVNAL, daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob při Odborném kolegiu KDP ČR
 Mag. BRANISLAV KOVÁČ, daňový poradca, člen prezídia SKDP, vedúci MLK pre účtovníctvo, člen MLK pre správu daní a miestne dane, člen MLK pre DPFO SKDP 
 RÓBERT KALMÁR, zastupujúci člen MLK pre účtovníctvo za spoločnosť VGD SLOVAKIA, s. r. o.

 DISKUSE
 Diskuse účastníků za účasti soudců Nejvyššího správního soudu ČR a Najvyššieho súdu SR.

 1900 – 2400  SPOLEČENSKÝ VEČER 

15. května 2020

 900 – 1045

 Blok DPH - Převod práva nakládat jako vlastník

 MODERÁTOR
 Ing. STANISLAV KRYL, daňový poradce, vedoucí Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR

 PANELISTÉ
 Mgr. Ing. PETR TOMAN, daňový poradce, viceprezident KDP ČR, člen Sekce DPH a Sekce pro profesní otázky při Odborném kolegiu KDP ČR
 Ing. MIRIAM PATIOVÁ, daňová poradkyňa, členka MLK pre DPH, spotrebné dane a clo SKDP

 DISKUSE
 Diskuse účastníků za účasti soudců Nejvyššího správního soudu ČR a Najvyššieho súdu SR.
 SOUDCI NSS ČR v panelech pro 2. den: JUDr. BARBARA POŘÍZKOVÁ, JUDr. PhDr. KAREL ŠIMKA, LL.M., Ph.D.
 SOUDCI NS SR v panelech pro 2. den: JUDr. MIROSLAV GAVALEC, PhD., JUDr. PETRA PRÍBELSKÁ, PhD.

 1045 – 1115  Přestávka na kávu
 1115 – 1300

 Blok DPH - Praktické problémy spojené s DPH podvody typu missing trader

 MODERÁTOR
 Ing. STANISLAV KRYL, daňový poradce, vedoucí Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR

 PANELISTÉ 
 Ing. TOMÁŠ HAJDUŠEK, daňový poradce, vedoucí Sekce správa daní a poplatků a člen Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR 
 Ing. MILAN VARGAN, daňový poradce, vedúci MLK pre DPH, spotrebné dane a clo SKDP
 
 DISKUSE
 Diskuse účastníků za účasti soudců Nejvyššího správního soudu ČR a Najvyššieho súdu SR.

 1300  Závěr diskusního semináře - oběd

Výše uvedený časový harmonogram může být ještě upraven v závislosti na domluvě panelistů a potvrzených vystoupení hostů k daňové legislativě.


Společenský program

Společenský večer s cimbálovou muzikou Klaret a rautem proběhne v prostorech hotelu Continental Brno.

 


Přihláška

Přihlašovat se můžete na celý diskusní seminář nebo jen na jednotlivé dny. Součástí všech přihlášek (cen) je účast na odborné části dle zvoleného rozsahu, podkladové materiály a účast na společenském večeru. Součástí ceny není ubytování. To si účastníci zajišťují individuálně, například za zvýhodněnou cenu v hotelu Continental (viz níže).

Na společnský program je možné přihlašovat partnery cena za účat je 1 200 Kč vč. DPH. Účast partera lze zvolit při objednávání účastníka.

 

 


Místo konání a ubytování

ČS -SK fórum se koná v hotelu Continental Brno, Kounicova 6, 602 00 Brno, Česká republika. Ubytování a parkování během akce je možné v hotelu zarezervovat za zvýhodněnené ceny. Účastníci si mohou ubytování rezervovat na e-mailové adrese: info@continentalbrno.cz pod heslem "fórum2020".

Ceny pokojů:
1 840 Kč / dvoulůžkový pokoj DBL nebo TWIN STANDARD/ noc/ bufetová snídaně/DPH
1 400 Kč / jednolůžkový pokoj STANDARD/ noc/ bufetová snídaně/ DPH
nebo
2 080 Kč / dvoulůžkový pokoj DBL nebo TWIN SUPERIOR/ noc/ bufetová snídaně/DPH
1 800 Kč / jednolůžkový pokoj SUPERIOR/ noc/ bufetová snídaně/ DPH

Parkování v prostorách hotelu je za poplatek 30,- Kč / hodina / vůz. V rámci ubytování je cena parkovného 250,- Kč / vůz / den.

 


Kontakty

Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 317

Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel: +420 542 422 329