Semináře na Fakultě právnické Západočeské univerzity V Plzni

Komora ve spolupráci s Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni pořádají blok tří seminářů:

Aktuální judikatura NSS
JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., 
18. 9. 2020

Obsah: Prekluze práva vyměřit daň, činnost odvolacího orgánu a spravedlivý proces, daňová kontrola a daňová ztráta, podvody na DPH.

Koncernové právo
JUDr. Tomáš Ficner,  Ph.D.
16. 10. 2020

Obsah: bude doplněno.

Vybrané otázky náhrady škody
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
23. 10. 2020

Obsah: Úprava náhrady majetkové a nemajetkové újmy doznala spolu s přijetími stávajícího občanského zákoníku řady podstatných změn. Kurz bude zaměřen na výklad těchto výrazných změn po stránce teoretické i praktické na podkladě hlubšího seznámení se zásadními problémy aplikační praxe a právní nauky vztahující se k nové úpravě. 

 

Obsahová náplň

V návaznosti na úspěšnou spolupráci s Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni při realizaci Právního vzdělávání pro poradenství Komora pořádá blok tří seminářů na odborná právní témata  zaměřena na potřeby daňových poradců, jejich asistentů, právnických osob vykonávajících daňové poradenství a dalších odborných spolupracovníků. Cílem seminářů je rozšířit posluchačům právní znalosti využitelné v jejich praxi. Obsah seminářů bude zohledňovat zkušeností z předchozích dvou běhů kurzu právního vzdělávání, které u daňových poradců dosáhly vynikajícího hodnocení. 

Organizační pokyny

Místo konání: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň
Cena:            4 900 Kč vč. DPH pro DP a evidované asistenty, 5 900 Kč vč. DPH pro spolupracovníky DP a odbornou veřejnost
Organizace: Vzdělávání je rozvrženo do 3 seminárních dnů. Semináře se budou konat v pátek v čase od 13:00 do 16:30.

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310203 18.09.2020 2020-09-18T00:00:00+02:00 - 23.10.2020 2020-10-23T00:00:00+02:00 Plzeň, Sady Pětařicátníků 14, FP Západočeské univerzity v Plzni 11 JUDr. Tomáš Ficner, Ph.D.
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
přihlásit na termín

Přednášející

JUDr. Tomáš Ficner, Ph.D.

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

soudce Nejvyššího správního soudu