Přednášející a prezentace

Konference Anonymita v éře digitalizace aneb transparentnost v daních
21. listopadu 2019, VŠE v Praze

Přednášející a moderátoři jsou řazeni abecedně.

Radek Buršík managing partner PwC Legal, člen kontrolní rady ČAK
Prezentace: Mlčenlivost profesí (daňový poradce, advokát, auditor); Registr skutečných vlastníků

Vítězslav Kapoun vedoucí Oddělení mezinárodního zdaňování - přímé daně Generálního finančního ředitelství
Prezentace (společná s Danielem Szmaragowskim): Anonymita v éře digitalizace - ATAD

Ladislav Mejzlík děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, auditor.

Danuše Nerudová Ekonomka a vysokoškolská pedagožka, od února 2018 rektorka Mendelovy univerzity v Brně.

Barbara Pořízková místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu

Petra Pospíšilová prezidentka KDP ČR, daňová poradkyně ve společnosti ČSOB, a.s., viceprezidentka Confédération Fiscale Européenne (CFE)
Jan Rohan působí na Katedře obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a současně také na GFŘ na Oddělení mezinárodní spolupráce - přímé daně.
Prezentace: Mezinárodní výměna informací aktuálně
Vincent Santamaria vedoucí projektů pro automatickou výměnu informací PwC
Prezentace: Mezinárodní výměna informací o finančních účtech a dopady na anonymitu vlastnictví
 

Daniel Szmaragowski Partner daňového oddělení KPMG, má patnáct let zkušeností jako daňový poradce v oblasti daně z příjmů právnických osob. Víc než polovinu své kariéry se věnuje problematice převodních cen a souvisejícím mezinárodním daňovým otázkám.
Prezentace (společná s Vítězslavem Kapounem): Anonymita v éře digitalizace - ATAD

Jaromír Šimek ředitel odboru Compliance & AML, J&T BANKA
Prezentace: Povinnosti finančních institucí v oblasti zjišťování skutečného majitele
Tomáš Urbášek působí jako Partner v Daňovém a právním oddělení PwC, kde se specializuje zejména na daně z příjmů, mezinárodní zdanění, daňové prověrky a zastupování klientů v daňovém řízení.

Partneři

Spolupracující instituce
 

         
Akce proběhla za podpory

  Informace o konferenci 

Registrace 

Fenomén digitalizace přináší dynamické změny ve všech oblastech života, oblast daní nevyjímaje. Konference pořádaná 21. listopadu IFA ČR ve spolupráci s KDP ČR se pokusí přinést odpovědi na otázky, jak je to nově s mlčenlivostí profesí daňových poradců a advokátů, co přináší registr skutečných vlastníků, jaké jsou první zkušenosti se společným standardem pro výměnu informací nebo jaký je nejnovější vývoj v oblasti mezinárodní spolupráce daňových správ.
 

 

 

 


Kontakt

Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 329