4. ročník běhu Komory daňových poradců ČR


 

 

Countdown

 ... aneb "s daňovým poradcem vás daně nedoběhnou"

Již počtvrté vás srdečně zveme na sportovní dopoledne pro celou rodinu, které se se bude konat poprvé v Mariánském údolí v Brně. I v tomto roce se můžete těšit na příjemnou atmosféru závodu i bohatý doprovodný program. 
Akce je určena nejen pro daňové poradce a jejich spolupracovníky, ale i pro širokou veřejnost. Přijďte změřit své běžecké síly s kolegy a přáteli. V letošním roce mohou závodit opět také děti, pro které je připraven dětský běžecký závod. 


Událost najdete také na facebookových stránkách Komory. 

Termín: sobota, 4.5. 2019 (10:00 - 13:00 hod.).
Místo konání: Mariánské údolí, Brno - Líšeň, centrum závodu restaurace Eldorádo

Připomenutí minulých ročníků
Hudba k videu 2. a 3. ročníku je použita za laskavého svolení skupiny Mirai se skladbou "Když nemůžeš, tak přidej!".

3. ročník

2. ročník

1. ročník 


Tratě a mapa závodu

Tratě jsou vedeny Mariánským údolím po asfaltových nebo hlinito-štěrkových cestách. Závodníci a závodnice mají možnost se přihlásit na některou z těchto variant běhu:

 • Krátká trať -  1 okruh - 5 km
 • Dlouhá trať - 2 okruhy - 10 km

Délka jednoho okruhu je ca. 5000 m.

 • Na základě velmi pozitivního ohlasu v předchozích ročnících připravujeme i letos závod pro děti. Děti můžou závod absolvovat samostatně, nebo v doprovodu rodičů. Délka závodu je 100 m pro nejmenší a 500 m pro starší děti - Doporučujeme pro děti předškolního věku (max. do 8 let). Každý dětský závodník bude odměněn. 
  Kapacita závodů pro děti je 30.


Časový harmonogram
 

 9:30 - 10:45  prezence závodníků (prezence dětských závodníků probíhá do 9:40 hod)
10:00  rozcvička pro děti
10:15  start dětského závodu, ocenění malých závodníků
11:00  start hlavního závodu (jedna nebo dvě startovní vlny - bude upřesněno dle aktuálního počtu závodníků)
12:00 - 12:30  doprovodný program - bude upřesněno
ca. 12:30  vyhlášení výsledků

 


Kategorie:

Pro zařazení do věkové kategorie je důležitý ročník narození, uveďte prosím v poznámce při objednávce, popř. emailem organizátorovi. Startovní listiny budou průběžně před závodem zveřejňovány na našich webových stránkách a na facebooku Komory.

ŽENY:

 • juniorky / ročníky do 1988 včetně
 • 30+ / 1989 - 1980
 • 40+ / 1979 - 1970
 • 50+ / 1969 a starší

MUŽI

 • junioři / ročníky do 1988 včetně
 • 30+ / 1989 - 1980
 • 40+ / 1979 - 1970
 • 50+ / 1969 a starší


Soutěž 4členných týmů - Vyhodnotíme nejlepší tým závodníků. Jeden tým musí být složen ze 4 závodníků - dva členové týmu poběží dlouhou a dva krátkou trať. Registrujte se prosím jmenovitě na příslušnou délku tratě a požadavek sečtení týmového času sdělte prosím pořadateli (buď formou poznámky v objednávce, nebo emailem na vanatkova@kdpcr.cz).

Zázemí závodu:
V místě závodu je možné se převléknout ve vyhrazených prostorách a nechat si věci v hlídané šatně. K dispozici jsou toalety, sprchy nikoli.

Po dobu konání akce můžete navštívit stánky partnerů závodu v prostorách závodu. Budou zde pro vás připraveny zajímavé možnosti, jak strávit čas nejen při dobrém občerstvení.

 


Startovní listina

Startovní listinu budeme pravidelně zveřejňovat a informovat závodníky. 
 • DĚTSKÝ ZÁVOD (100 m)
 • DĚTSKÝ ZÁVOD (500 m)
 • ŽENY - KRÁTKÁ TRAŤ (5 KM)
 • ŽENY - DLOUHÁ TRAŤ (10 KM)
 • MUŽI - DLOUHÁ TRAŤ (5 KM)
 • ŽENY - DLOUHÁ TRAŤ (10 KM)
 • SOUTĚŽ TÝMŮ
 

Startovní balíček

Startovní balíček pro registrované závodníky bude obsahovat:

 • startovní číslo připravené na jméno závodníka;
 • elektronický čip, který se vrací po závodě organizátorovi;
 • drobné pozornosti partnerů závodu;
 • každý závodník po doběhu dostane občerstvení včetně nápojů.

Startovní balíček si bude možné vyzvednout v den konání závodu na prezenci. V jednotlivých kategoriích budou vyhlášeny nejlepší časy. Na běžce s nejlepšími časy čekají zajímavé ceny od partnerů závodu. 

Dětští závodníci dostanou zapůjčené startovní číslo a při doběhu drobné dárečky za svůj výkon. 


Pravidla závodu

1. Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuje, že:

 • je seznámen s danými podmínkami a pravidly závodu, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu zúčastnit a že se účastní dobrovolně na vlastní odpovědnost a nebezpečí;
 • bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci;

2. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním. Po dobu závodu jsou přítomni dva zdravotníci v centru závodu pro případ nutného zdravotního ošetření.

3. Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele.

4. Registrační poplatek (startovné) potvrzený účastníkem lze převést na jinou osobu po dohodě s organizátorem. Případné změny je možno provést nejpozději do 27. 4. 2019. Po tomto datu se cena startovného zvyšuje na 450 Kč.

5. Kapacita závodu je omezena. Maximální počet závodníků je 100. V případě zrušení akce ze strany organizátora, bude registrační poplatek vrácen účastníkovi. 

6. Předpokládá se hromadný start závodníků. Při vyšším počtu závodníků si pořadatel vyhrazuje právo závodníky rozdělit do dvou startovních vln. Startovní listina bude vyvěšena viditelně v místě závodu.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo možnosti změny v programu a propozicích a žádá o respektování stanovených pravidel.

8. V případě nepřízně počasí bude délka závodu zkrácena z důvodu nevhodných běžeckých podmínek na louce před centrem závodu.

 


Startovné a registrace:

Maximální počet účastníků je 100. Přihlášku/objednávku je možné vytvořit i pro více osob současně. Pro objednání účasti na akci je nutné se na stránkách zaregistrovat. Daňoví poradci se přihlašují pod svým účtem daňového poradce. 

 • 290 Kč 
 • 450 Kč / cena startovného na místě před zahájením závodu.
 • 4členné týmy hlašte organizátorovi, popř. vpište do poznámky Vaší objednávky.
 • Účast v dětském závodě je zdarma. Zájemce o dětský závod registrujte také prosím přes rezervační systém Komory.


Registrace byla zahájena 4. února 2019. Změny v registraci je možné provádět do 27. dubna 2019.

Přihláška on-line (registrace závodníků) 


Partneři:   

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. 

   
    


Oči jsou pro daňové poradce klíčové pro výkon jejich profese, a proto bychom stejně jako vloni chtěli podpořit výcvik vodicích psů a navázat tím na příjemnou spolupráci s Vodicí pes, z.s.. Účastníci tak budou mít příležitost nejen změřit své síly s ostatními běžci, ale také přispět v den závodu na přípravu budoucích vodicích psů. 

Závod je organizován ve spolupráci s organizátory závodu 


  

 


Kontakt

Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542 422 329
Mobil: 602 767 610