Česko-slovenské fórum 2016

 


   

    KDP ČR a SKDP jsou členy CFE


Komora daňových poradců České republiky a Slovenská komora daňových poradcov pořádají:

Česko-slovenské fórum ve dnech 12. - 13. května 2016 v hotelu Holiday Inn v Brně    
 

Diskusní seminář seznámí účastníky s tématy z pohledu českého a slovenského daňového práva se zaměřením na praktické otázky. Témata přednesou odborníci z praxe, kteří se dané problematice věnují podrobně. Ke každému tématu se v následné moderované diskusi vyjádří také soudci Nejvyššího správního soudu ČR a Nejvyššího soudu SR. Tradiční součástí semináře je také vystoupení zástupců ministerstev financí a daňových a finančních správ obou zemí k problematice aktuálního stavu a vývoje daňové legislativy. Program diskusního semináře je rozdělen do dvou dnů a jeho součástí je také společenský program. Fórum je tradiční příležitostí k diskusi českých a slovenských daňových poradců a případnému navázání profesních i osobních kontaktů.

Záštitu nad diskusním seminářem převzal Honorární konzulát Slovenské republiky v Brně.
 


Program

 

čtvrtek 12. května 2016

09.00 - 10.00

Registrace účastníků

10.00 - 10.30

Úvodní slovo

 

Ing. PETRA POSPÍŠILOVÁ, prezidentka Komory daňových poradců České republiky
Ing. JOZEF DANIS, prezident Slovenské komory daňových poradcov

10.30 - 11.30

Aktuální stav a vývoj daňové legislativy

 

JUDr. ALENA SCHILLEROVÁ, Ph.D., náměstkyně ministra financí pro sekci Daně a cla
Ing. DANIELA KLUČKOVÁ, generálna riaditeľka sekcie daňovej a colnej MF SR

11.30 - 12.30

Oběd

12.30 - 14.30

Blok DPFO - Hranice mezi legální daňovou optimalizací a zneužitím práva z pohledu nastavení vztahu dle svobodné vůle smluvních stran – (švarcsystém, pronájem pracovní síly a podobné oblasti)

 

Ing. LUCIE RYTÍŘOVÁ, daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce daň z příjmů fyzických osob při Odborném kolegiu KDP ČR
ROBERT BEZECNÝ, daňový poradce, člen Sekce daň z příjmů fyzických osob při Odborném kolegiu KDP ČR
PhDr. ĽUBICA DUMITRESCU, daňová poradkyňa, členka MLK pre DPFO

Diskuse
Soudci Nejvyššího správního soudu - JUDr. PhDr. KAREL ŠIMKA, LL.M., Ph.D., JUDr. BARBARA POŘÍZKOVÁ
Soudci Najvyššieho súdu - JUDr. IVAN RUMANA, Ing. JUDr. MIROSLAV GAVALEC, PhD.

14.30 - 15.00

Přestávka na kávu

15.00 - 17.00

Blok DPPO  - Aktuální otázky dovolených a nedovolených daňových praktik, především z hlediska podnikání v koncernu – co je ještě přípustné a co nikoliv, krácení daně, zneužití práva, aktuální judikatura

 

Ing. Bc. JIŘÍ NESROVNAL, daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob při Odborném kolegiu KDP ČR
JUDr. Ing. MIRIAM GALANDOVÁ, daňová poradkyňa, členka Prezídia SKDP, členka MLK SKDP pre DP PO
Ing. RENATA BLÁHOVÁ, daňová poradkyňa, členka MLK SKDP pre DP PO

Diskuse Soudců NSS a NS

19.00 - 24.00

Společenský večer

 

 

pátek 13. května 2016

09.30 - 10.00 Úvodní slovo
 

Ing. MARTIN TUČEK, viceprezident Komory daňových poradců České republiky
Mag. BRANISLAV KOVÁČ, člen Prezidia Slovrenské komory daňových poradců

10.00 - 12.00

Blok DPH - Ztráta nároku na odpočet daně v podvodných řetězových transakcích

 

Ing. STANISLAV KRYL, daňový poradce, vedoucí Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR
Ing. PETR TOMAN, daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, člen Sekce DPH a člen Sekce pro otázky profese daňového poradce při Odborném kolegiu KDP ČR
Ing. BRANISLAV ĎURAJKA, daňový poradca

Diskuse soudců NSS a NS

12.00 - 13.00

Oběd

13.00 - 15.00

Blok Správa daní - Úrok za dobu zadržování nadměrných odpočtů. Srovnání právní úpravy a judikatury v obou zemích

 

Ing. TOMÁŠ HAJDUŠEK, daňový poradce, vedoucí Sekce správa daní a poplatků při Odborném kolegiu KDP ČR
Mgr. JAKUB HAJDUČÍK, daňový poradce, člen Sekce správa daní a poplatků při Odborném kolegiu KDP ČR
JUDr. EUGEN KOSTOVČÍK, daňový poradca, člen MLK pre správu daní

Diskuse soudců NSS a NS

15.00

Závěr diskusního semináře

   

Profily přednášejících


Společenský program

Účastníci Česko-slovenského fóra se mohou těšit na společný raut v prostorách restaurace hotelu Holiday Inn a příjemné posezení při poslechu jazzové hudby v podání kapely Vilém Spilka Quartet.

Na setkání můžete pozvat i svého partnera či partnerku.

 


Přihláška

Na fórum se přihlasíte pomocí následujícího odkazu. Při přihlášení můžete objednat i účast partnera/partnerky na společenském večeru. Přihlášku je možné vytvořit i pro více osob zároveň. Pro objednání fóra je nutné se na stránky přihlásit pod účtem daňového poradce nebo si na stránkách zřídit účet jako veřejnost.

Poplatek za účastníka za dva dny včetně společenského večera je 6 050 Kč
Poplatek za účastníka za jeden den včetně společenského večera je 3 630 Kč 
Společenský večer - partner(ka) 1 452 Kč (účastníci mají již v ceně)

Ubytování není součástí ceny fóra. Ubytování si účastníci zajišťují individuálně.

Přihlásit se


Místo konání a ubytování

ČS -SK fórum se koná v hotelu Holiday Inn Brno, Křížkovského 20. Ubytování a parkování během akce je možné v hotelu zarezervovat za zvýhodněnené ceny. Rezervaci proveďete na e-mailové adrese reservations@hibrno.cz.

Singl room standard - 1 850 Kč
Double room standard - 2 250 Kč
Parkování - 150 Kč/den/vůz

Jak se dostanete do hotelu.

Rezervační formulář


Partneři

Hlavním partnerem semináře je:

              

Partneři:

        


Záštitu převzal


Kontakty

Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 317