Profily přednášejících na fóru


Úvodní slovo

Petra Pospíšilová

daňová poradkyně, prezidentka KDP ČR

 

 

Georg Stöger

rakouský honorární konzul v Brně, daňový poradce

Je registrovaný daňový poradce v Rakousku, specializuje se na řešení mezinárodních daňových případů. Pan Mag. Stöger je zakladatelem daňové společnosti AUDITOR v České republice a na Slovensku a daňové společnosti Stöger & Partner v Rakousku, jejichž jednatelem je již 25 let. Mluví německy a anglicky. Honorárním konzulem Rakouské republiky byl jmenovaný v roce 2014.


Panel 1 - Implementace 15 akčních kroků BEPS a tlak Finanční správy na daňové poplatníky

OECD rozpracovala 15 akčních kroků BEPS do konkrétních doporučení, která jsou v současné době implementována do národních legislativ. Jedním z reálných kroků 2016 je podpis mnohostranné dohody o automatické výměně informací nadnárodních společností v oblasti daňových odvodů 31 členskými zeměmi OECD včetně České republiky a Německa. Schopnost Finančních správ získat data od daňových poplatníků a následně je analyzovat významně vzrůstá. Odpovídá efekt při výběru daní dodatečnému zatížení daňových poplatníků novými povinnostmi. Které z dalších 15 kroků se chystá Finanční daňová správa implementovat a jakým způsobem ovlivní přístupy při zdanění spojených podniků.

 • 15 akčních kroků BEPS bylo ze strany OECD rozpracováno a nastala doba implementace.
 • Které z těchto kroků již ČR / SRN implementovalo a které se chystá implementovat.
 • Jakým způsobem získaná a analyzovaná data využita finančními správami.
 • Jaké další povinnosti lze očekávat.
 • Získá daňový poplatní pouze povinnosti či také nějaké výhody.
 • Jakým způsobem jsou data chráněna.

MODERÁTOR

Petra Pospíšilová

daňová poradkyně, prezidentka KDP ČR

Nejprve pracovala 10 let jako daňová poradkyně pro advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík pro široký okruh klientů (výrobní společnosti, společnosti poskytující služby, mezinárodní skupiny, neziskové organizace apod.) zejména v oblasti daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Později se specializovala zejména na oblast nepřímých daní. V letech 2005 – 2007 vykonávala funkci ředitele odboru Legislativy nepřímých daní na Ministerstvu financí ČR, kde kromě daně z přidané hodnoty měla na starosti rovněž agendu spotřebních daní a zavedení legislativní úpravy energetických daní. Od roku 2007 pracuje v ČSOB na pozici ředitele útvaru Daní a má na starosti daňovou agendu celé skupiny ČSOB v České republice. Je rovněž členem IFA, pracuje jako předseda Daňové komise České bankovní asociace, předsedá pracovní skupině pro DPH při Evropské bankovní federaci, je členem Fiskálního výboru Evropské bankovní federace. Pracuje jako členka Technické poradní skupiny pro DPH při OECD. V Confédération Fiscale Européenne předsedá Výboru pro nepřímé daně a za CFE pracuje ve VAT Expert Group, pracovní skupině pro DPH při Evropské komisi.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Martin Jareš

vedoucí oddělení Daně z příjmů právnických osob, Ministerstvo financí ČR

Pracoval pro Ministerstvo financí v letech 1998 až 2012, naposledy jako ředitel odboru Strategie daňové politiky a správy. Věnoval se zejména ekonomickým analýzám daňové politiky, ale rovněž projektům v oblasti reforem daňové a celní správy. V letech 2012 až 2015 pracoval jako daňový ekonom OECD v Paříži, kde se zabýval zejména mezinárodním daňovým plánováním v oblasti korporátní daně, ale i dalšími otázkami týkajícími se korporátního a mezinárodního zdanění. Od svého návratu na Ministerstvo financí v září 2015 pracuje jako vedoucí oddělení Daň z příjmů právnických osob.

Christian Schmidt

daňový poradce, člen představenstva Komory daňových poradců Norimberk, PricewaterhouseCoopers AG, Německo

Je vedoucím Centra kompetencí „Mezinárodní daňové právo, středí podniky“ (něm. „Internationales Steuerrecht Mittelstand“) v PwC. Má mnohaleté zkušenosti v poskytování poradenství podnikům působících na mezinárodní úrovni (snižování ukazatele zdanění, daňově optimální přeshraniční financování, převedení podniku v mezinárodním kontextu a poradenství v rozsahu zdanění). Je odborníkem v oblasti osobních společností v mezinárodním daňovém právu.


Panel 2 - Převodní ceny a nový pohled na dokumentaci

Převodní ceny jsou jedním ze základních témat, na které OECD klade důraz. V praxi podniků není jednoduché tyto ceny správně stanovit, ještě těžší je tyto ceny obhájit před Finanční správou. Dnes můžeme vidět změny v přístupech k obsahu Dokumentace k transferovým cenám především v důsledku implementace kroků BEPS 8-10 a 13. Diskutovat budeme o tom, zda Finanční správy v různých zemích postupují shodně, jaká je jejich typická vyhledávací strategie během daňové kontroly a proč se nedaří zdanit globální hráče.

V rámci tématu

 • Zkušenosti poplatníků a Finanční správy z nové povinnosti připojit k daňovému přiznání DPPO novou povinnou přílohu popisující vztahy s podniky ve skupině.
 • Jak obhájit dokumentaci pro převodní ceny a co může správce daně rozporovat.
 • Jaké strategie poplatníků jsou přijatelné?
 • Praktické zkušenosti s obhajováním stanovených převodních cen daňovými subjekty a doměřováním ze strany Finanční správy.
 • Jaké metody použít pro výrobu, obchod, management fee a především licenční poplatky (nájem, software, průmyslové vzory a značka).

Souvislosti - implementace kroků BEPS a Direktivy EU

 • Akce 8-10: Přizpůsobení převodních cen ekonomické aktivitě.
 • Akce 13: Dokumentace k převodním cenám a zpráva podle jednotlivých zemí (country-by-country reporting).

MODERÁTOR

Robert Jurka

daňový poradce, partner ve spol. MOORE STEPHENS s.r.o., Česká republika

V roce 2011 nastoupil do Moore Stephens a v současné době působí jako partner daňového oddělení. Má více než 17 let zkušeností v poskytování daňového a účetního poradenství. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti zdanění právnických osob, mezinárodního zdanění, daňového strukturování a optimalizace projektů a také transferových cen. Pravidelně přednáší na Fakultě financí a účetnictví při Vysoké škole ekonomické v Praze. Hovoří česky, anglicky a německy.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Jiří Jakoubek

Transfer Pricing Manager ve společnosti BDO, Česká republika

Jiří Jakoubek je manažerem v oddělení transferových cen ve společnosti BDO Tax s.r.o., která je součástí mezinárodní sítě BDO. Jiří absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na finance a dále oceňování podniku. V současné době pokračuje v postgraduálním studiu na Katedře financí a oceňování podniku, kde také vyučuje. Ve své akademické činnosti se věnuje otázkám transferových cen podnikových uskupení, zejména pak oblasti forem financování holdingových struktur. Na tato témata také publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech. Je odhadcem v oboru oceňování podniku. Ve společnosti BDO Tax s.r.o. se zaměřuje na nastavení transferových cen pro střední a velké české i zahraniční společnosti a nadnárodní korporace z nejrůznějších průmyslových oborů. Svou profesní dráhu prohluboval participacemi na vyučovacích programech školících agentur. Jiří Jakoubek hovoří česky a anglicky.

Lenka Lopatová

daňová poradkyně, Transfer Pricing Manager ve společnosti MOORE STEPHENS s.r.o., Česká republika

Pracuje ve společnosti Moore Stephens, kam přišla z Finanční správy, kde se jako metodik několik let věnovala problematice převodních cen a mezinárodnímu zdaňování. Kromě práce metodika byla na Finančním úřadu pro Plzeňský kraj zodpovědná za přímou spolupráci s bavorskou a se saskou daňovou správou. Má praxi z daňových kontrol zaměřených na přeshraniční obchody. Hovoří česky a německy.

Christoph Richter

Transfer Pricing Manager ve společnosti PricewaterhouseCoopers AG, Německo

Christoph Richter působí od února roku 2014 jako manažer převodních cen daňového oddělení poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers. Má více než sedmileté zkušenosti poradce německým a nadnárodním společnostem v oblasti vnitropodnikových cen. Těžiště jeho činnosti přitom tvořily projekty dokumentace a plánování ve středních a velkých podnicích, jakož i mezinárodní projektový management. Jako spolupracovník burzovní společnosti, podnikající v oblasti německého akciového indexu TecDAX, obhajoval Christoph Richter cenové systémy při podnikových auditech a vyvinul nové modely dokumentačních procesů. 
Specializace - dokumentační projekty, plánování modelů vnitropodnikových cen, podnikové audity, převody podnikových funkcí do zahraničí (daňové právo)


Panel 3 - Zkušenosti z implementace pravidel BEPS v reálním světě mezinárodních holdingů

Požadavek na získání dostatečně podrobných informací o daňových a obchodních schématech nadnárodních firem, na otevřenost a transparentnost daňových poplatníků je ze strany Finanční správy uplatňován v posledních dvou letech velmi intenzivně. Množství informací, které jsou shromážděny automatickou výměnou informací mezi státy, či poskytnuty v souvislosti s podáním daňovým přiznání významně stoupá. Jednou z možností jak aktivně získat od daňového poplatníka informace je horizontální monitoring. V příspěvcích se dozvíme, jak vnímají změny v této oblasti daňoví specialisté v nadnárodních firmách a jaké zkušenosti mají s poskytováním dat a komunikací s Finanční správou v zemích střední Evropy. Zda správce daně umí a chce ocenit poctivosti v odvádění daní a je schopen chránit data před zneužitím. Kam se posunuje hranice mezi legální minimalizací daňového základu a agresivním daňovým plánováním.

Horizontální monitoring

Všeobecné informace k horizontálnímu monitoringu

 • horizontální monitoring v mezinárodním kontextu
 • horizontální monitoring v Rakousku - status quo a zkušenosti s pilotním projektem, strategie Finanční správy / příp. Ministerstva financi
 • horizontální monitoring v České republice - status quo
 • horizontální monitoring v Německu - status quo

Pilotní projekt horizontálního monitoringu v Rakousku

 • strategie Finanční správy případně Ministerstva financí Rakouska
 • zavádění pilotního projektu
 • průběh pilotního projektu
 • vyhodnoceni, instrumenty použité k vyhodnocení a zkušenosti
 • horizontální monitoring - právní rámec

Etika a hospodářská filozofie

 • poctivost v placení daní
 • etika ve Finanční správě a bezpečnost dat
 • nové vnímání ekonomické podstaty daňového plánování – zneužití práva
 • kontrola a pokuty vs. důvěra a empatie
 • co vše je potřebné a možné upravit v legislativě a co vše zůstane na důvěře

Daňové poradenství a správa daní

 • není konec daňového poradenství, pouze se v digitální ekonomice mění jeho obsah
 • agresivní daňové plánování / agresivní správa daně

Souvislosti - implementace kroků BEPS a Direktivy EU

 • Akce 2: Neutralizace efektů hybridních schémat
 • Akce 12: Povinné oznamování daňově optimalizačních schémat

MODERÁTOR

Martin Tuček

daňový poradce, Česká republika, viceprezident KDP ČR

Stal se členem Komory daňových poradců ČR při jejím založení v roce 1993 a členem Komory auditorů ČR v roce 1995. Daňovým poradenstvím a auditem se zabývá převážnou část svého profesního života. Je partnerem společnosti ADEUS a působí zde jako daňový poradce a auditor. Odborně se věnuje především poradenství a auditu pro podnikatelské subjekty se zaměřením na výrobu, obchod a služby. V posledních letech pracuje také na zvýšení kvality auditorské části kanceláře. Aktivně se podílí na činnosti Komory daňových poradců ČR, byl mnoho let zkušebním komisařem, členem Prezidia Komory a v současné době působí ve funkci viceprezidenta Komory.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Gabriela Hrachovinová

členka Prezidia KDP ČR, Managing Director ve společnosti DEICHMANN Česká a Slovenská republika

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty podnikohospodářské, oboru ekonomika průmyslu (1992), postgraduálního studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy (1993) a postgraduálního studia Mezinárodního daňového práva na Wirtschaftstuniversität ve Vídni (2009). V roce 2003 získala osvědčení daňového poradce a v roce 2006 byla jmenovaná soudním znalcem.  V roce 2012 se stala certifikovaným koučem (Coachausbildung) a v roce 2014 certifikovaným trenérem (Trainerausbildung) u firmy Heitsch & Partner GmbH. Má více jak dvacetileté zkušenosti  na vrcholových manažerských pozicích ve firmách v segmentu obchodu, realit, finančních investic, strojírenství i retailu. Právě tak má zkušenosti v oblasti soudního znalectví, kdy v letech 2006 – 2009 intenzivně spolupracovala se soudy a Policií ČR zejména v oblasti trestných činů hospodářských. Od roku 2008 pracuje ve společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., kde začínala na pozici finančního a správního ředitele pro ČR a SR. V roce 2010 se stala prokuristou společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o. a DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. a od roku 2012 je jednatelem a finančním ředitelem obou společností. Je členem mezinárodního  daňového kolegia společnosti DEICHMANN SE, mimo jiné se aktivně podílí na start-up nových sesterských společností, na implementaci nových projektů či na optimalizaci stávajících procesů v sesterských společnostech. V říjnu 2015 byla řádnou valnou hromadou zvolena náhradníkem do prezidia Komory daňových poradců ČR.

Manfred Elmecker

Spolkové ministerstvo financí Rakouska

Absolvent Univerzity Johanna Keplera v hornorakouském Linci (studijní program podnikové hospodářství a ekonomická pedagogika, doktorandské studium sociologie a ekonomiky). Od roku 1994 působí v daňové a celní správě (od r. 2004 v oddělení managementu Spolkového ministerstva financí). Mnohaleté praktické zkušenosti v oborech strategie, controllingu, řízení změn, rozvoj organizace, NPM, řízení projektů a procesů, řízení jakosti a znalostí, procesní management, management řízení projektů a procesů, daňová optimalizace a dodržování právních požadavků v oblasti daní. Organizace, vedení a realizace seminářů vzdělávání dospělých (pro zaměstnance a vedoucí pracovníky). Zástupce Spolkového ministerstva financí v mezinárodních grémiích (EU, IOTA, FISCALIS, OECD). Přednášková činnost na vysokých školách a univerzitách. Spolupráce na četných mezinárodních projektech (Světová banka, EU).

Thomas Eisgruber

Bavorské státní ministerstvo financí, rozvoje venkova a domova

Nar. roku 1958 v Mnichově. Od r. 1987 působil ve finanční správě, roku 2006 byl jmenován vedoucím úseku Bavorského státního ministerstva financí, rozvoje venkova a domova. Svých četných zkušeností nabyl dr. Thomas Eisgruber jako hostující lektor Vysoké školy správní v německém Herrschingu,  vedoucí kurzů přípravy právních úředníků a v neposlední řadě svou přednáškovou činností. V současné době působí jako referent magisterského studijního programu Právnické fakulty Univerzity v Kolíně nad Rýnem. Vydavatel komentáře NWB k Transformačnímu zákonu, spoluvydavatel ISR, autor stručného komentáře k Zákonu o dani z příjmu nakladatelství Kirchhof a Hermann/Heuer/Raupach. Autor učebnic k dani z příjmu a Daňovému řádu. Publikuje v mnoha odborných časopisech.


Partneři

Hlavní partner

 

Partneři

         

      

 

                          

 

Záštita

Generální konzulát České republiky v Mnichově