• Informace
  • Kritéria pro nastavení řazení daňových poradců

Kritéria pro nastavení řazení daňových poradců

Publikováno 13.03.2015

Na základě rozhodnutí Prezidia ze dne 9. 2. 2015 byly sloučeny seznamy fyzických a právnických osob v seznamu daňových poradců.
Řazení daňových poradců a daňově poradenských společností při jejich zobrazování na webových stránkách je dáno vyhodnocením jejich profilu dle předem určených a známých kritérií, resp. údajů, vyplněných v profilech těchto DP.
Kritéria jsou dle důležitosti řazena následovně:

  1. Přijímá zakázky
  2. přihlášení k etickému kodexu;
  3. přihlášení ke KPV
  4. vyplněný text v profilu;
  5. alespoň jedna certifikace;
  6. odkaz na web;
  7. vložení fotografie / loga;
  8. délka členství v KDP ČR.