• Informace
  • Kritéria pro nastavení řazení daňových poradců

Kritéria pro nastavení řazení daňových poradců

Aktualizováno 01.11.2023, Publikováno 13.03.2015

Kancelář Komory byla v srpnu 2023 pověřena Prezidiem zajistit úpravu řazení seznamu daňových poradců a daňově poradenských společností a to tak, aby byla zajištěna cyklická obměna stejně vyplněných profilů zobrazovaných na prvních pozicích seznamu. 
K 1. listopadu 2023 byla nasazena úprava, která pravidelně vyhodnocuje vyplněnost profilů daňových poradců a daňově poradenských společností podle kritérií 1 až 7 a pravidelně 1x týdně náhodným výběrem seřadí nejvíce vyplněné profily ve výpisu.  

Na základě rozhodnutí Prezidia ze dne 9. 2. 2015 byly sloučeny seznamy fyzických a právnických osob v seznamu daňových poradců.
Řazení daňových poradců a daňově poradenských společností při jejich zobrazování na webových stránkách je dáno vyhodnocením jejich profilu dle předem určených a známých kritérií, resp. údajů, vyplněných v profilech těchto DP.
Kritéria jsou dle důležitosti řazena následovně:

  1. Přijímá zakázky
  2. přihlášení k etickému kodexu;
  3. přihlášení ke KPV
  4. vyplněný text v profilu;
  5. alespoň jedna certifikace;
  6. odkaz na web;
  7. vložení fotografie / loga;
  8. délka členství v KDP ČR.