Informace

QR Faktura

 

Úvod

QR fakturaNa tiskové konferenci dne 14. 6. 2016, pořádané Komorou daňových poradců ve spolupráci s Finanční správou, byl představen nový standard, jehož cílem je zjednodušení přenosu základních účetních dat z faktury přímo do účetních systémů. Při přípravě standardu byla využita plná integrace s již zavedenou a rozšířenou QR Platbou. Pro jeho používání není třeba žádná registrace, ani žádná licence. Tento standard zjednoduší život podnikatelům, daňovým poradcům a účetním.  V konečném důsledku se sníží počet chyb v daňových formulářích, například kontrolním hlášení. Více informací najdete na www.qr-faktura.cz.


 Tisková konference


Tisková zpráva

 

AUTOMATIZACE A ZJEDNODUŠENÍ ZPRACOVÁNÍ FAKTUR POMOCÍ STANDARDU

QR FAKTURA 


Brno, 14. června 2016 – Komora daňových poradců České republiky představuje standard QR Faktura, jehož cílem je zjednodušení přenosu základních účetních dat z papírové faktury přímo do účetních systémů.

QR Faktura je standard formátu navrženého pro přenos a sdílení základních hlavičkových účetních údajů z faktur a jiných účetních, či daňových dokladů. Výhoda použití QR Faktury spočívá především v automatizovaném přenosu údajů z faktur do účetních systémů bez zásahu lidského faktoru. Tím se jednak zvýší komfort pro zpracovatele dokladů, ale také se sníží počet špatně zadaných údajů a náklady na jejich dohledávání, případně vymáhání. Uživatel, vybavený čtečkou QR kódu a účetním programem s podporou QR Faktury, místo ručního typování údajů naskenuje z papírové faktury QR kód a tím se mu předvyplní příslušná pole účetního záznamu v účetním programu. Uživatel může údaje zkontrolovat a případně opravit. Tím nejen roste uživatelská spokojenost, ale také klesá chybovost zadání. Podle prezidentky Komory Petry Pospíšilové nabývá automatizace přenosu dat faktur na důležitosti zejména v souvislosti s kontrolními hlášeními, kdy „využití QR Faktury významně přispěje k tomu, aby odběratel reportoval do kontrolního hlášení stejné údaje jako jeho dodavatel. Dojde tak k podstatnému snížení počtu vad kontrolního hlášení jen z důvodu nepřesného přepisu dat a také snížení nákladů na vydávání výzev oběma stranám obchodu k odstranění těchto vad.

Při přípravě standardu QR Faktury byly plně využity možnosti integrace s již zavedenou a rozšířenou QR Platbou. Na faktuře tak bude k dispozici stále jen jeden QR kód, který obsahuje jak platební údaje pro zadání bankovního platebního příkazu, tak účetní údaje pro účetní programy.

Softwarové firmy, nabízející ekonomické a účetní programy, již nyní pracují na zapracování QR Faktury do svých produktů, aby uživatelé, zejména zpracovatelé papírových faktur na straně daňových poradců, účetních nebo podnikatelských subjektů, mohli částečně zautomatizovat jejich zpracování. Výhodou je především úspora času a snížení chybovosti při ručním zpracování. 

Martin Janeček, generální ředitel GFŘ o projektu říká: „Obecně tento projekt vnímáme jako určitou podporu pro zajištění nižší míry chybovosti při pořizování přijatých daňových a účetních dokladů do účetních systémů.“

Podrobnosti o projektu jsou k dispozici na www.qr-faktura.cz, kde jsou uvedeny i subjekty z podnikatelské, státní i veřejné správy, které QR Fakturu podporují a jejichž počet stále narůstá. QR Faktura není komerční produkt. Pro používání není třeba žádná registrace, ani žádná licence.

Komora daňových poradců ČR tak prostřednictvím QR Faktury přináší nástroj, díky němuž se zjednoduší život podnikatelům, daňovým poradcům a účetním.“ říká tajemník Komory Radek Neužil.


Fotogalerie

        


Prezentace


Partneři

                                                                      

 


Kontakt

Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

E-mail: foretova@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 319; +420 605 205 705

Název souboru Velikost
Prezentace Martin Cígler 1MB Stáhnout
Prezentace Ing. Tomáš Hajdušek 890KB Stáhnout
Prezentace Ing. Petra Pospíšilová 886KB Stáhnout
Tisková zpráva 201KB Stáhnout