Kancelář Komory

Publikováno 12.11.2021

Kancelář je zřízena v sídle Komory. V jejím čele stojí tajemník Komory, kterého schvaluje Prezidium. Tajemník může jednat jménem Komory v rozsahu pověření da­ného Prezidiem, případně usnesením Val­né hromady.


1. řada zleva: Jiří Franc, Markéta Pešlová, Marcela Vaňatková, Kamila Stehnová, Štěpánka Paldusová, Miroslava Říčná
2. řada zleva: Tomáš Půček, Vratislav Mánek, Vít Šelešovský Libuše Koukalová, Šárka Lásková, Radek Neužil
3. řada zleva: Kateřina Foretová, Vladimír Šefl, Klára Musilová, Petra Vítková, Lucie Balážová, Alena Štrosová, Jaromír Papírník

Kompetence kanceláře:

  • vedení seznamu a uveřejňování jmenného seznamu daňových porad­ců, hostujících da­ňových poradců a právnických osob;
  • organizační zajištění zkoušek daňových poradců;
  • vydávání osvědčení a průkazů;
  • evidence stížností na výkon daňového poradenství a jejich předávání k prošetření Dozorčí komisi;
  • zajišťování hospodaření Komory dle schváleného rozpočtu a po­kynů Prezidia;
  • vybírání příspěvků a dalších stanovených plateb;
  • organizační zajištění kontaktu Komory s jinými institucemi v tuzemsku a v zahraničí.