Struktura Komory

Pracovní skupiny

Publikováno 20.08.2014

 

Hlavní náplní práce pracovních skupin je řešení konkrétních jednorázových nebo krátkodobých odborných problémů nebo jsou zaměřeny na obecnou problematiku, která se přímo netýká daňových zákonů. Pracovní skupiny se scházejí dle potřeby.

Přehled pracovních a diskusních skupin
 

Pracovní skupina pro insolvenci
  Vedoucí prac. skupiny: Jan Vyskočil
  Adresa:

Šrobárova 40
101 00 Praha 10

  Tel: 283 840 401
  E-mail: vyskocil@aterra.eu

 

Diskusní skupina malého podnikání
  Vedoucí dis. skupiny: Bc. Blanka Marková
  Adresa:

Hornická 1613
356 01 Sokolov

  Tel: 352 605 325
  E-mail: ekofi@ekofi.cz

 

Diskusní skupina mladých daňových poradců
  Vedoucí dis. skupiny: Ing. Matěj Nešleha
  Adresa:

17. listopadu 11
586 01 Jihlava

  Tel: 739 845 747
  E-mail:

nesleha@kodap.cz

 

Diskusní skupina korporátních daňových poradců
  Vedoucí dis. skupiny: Mgr. Vít Martinovský
  Adresa:

Fričova 155
274 01 Slaný

  Tel: 602 619 323
  E-mail:

vit.martinovsky@cez.cz