Zkušební komise

Publikováno 12.11.2021

Zkušební komise je složena z poloviny ze zástupců státních finančních orgánů jmenovaných Ministerstvem financí České republiky a z poloviny z daňových poradců jmenovaných Komorou. Sestavení, složení, rozhodování a činnost Zkušební komise je upravena zákonem č. 523/1992 Sb. a Zkušebním řádem KDP ČR.

Z řad daňových poradců jsou do 31.12.2026 jmenováni zkušebními komisaři tito členové Komory daňových poradců a další odborníci z ekonomické, daňové či právní praxe:


Ing. Libor Benátský
Ing. Natálie Beranová
Ing. Jaroslav Bíza
Ing. Tomáš Brokl
Ing. Hana Crhová
Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Ing. Michaela Guňka
Ing. Olga Hochmannová
Ing. Daniel Horad
Ing. Jana Jenčíková
Ing. Naděžda Klewar Slavíková
Ing. Jiří Klíma
Ing. Martin Klimeš
Ing. Jiří Konečný
Ing. Jiří Krekule
Ing. Mgr. Vít Křivánek
Ing. Lenka Lamačová
Ing. Radek Lančík
Ing. Ivana Langerová
Ing. Radka Laurincová
Ing. Hana Loja Doležalová
Ing. Otakar Machala
Ing. Věra Minaříková, Ph.D.
Ing. Jan Molín, Ph.D.
Ing. Matěj Nešleha
Ing. Radek Neužil, LL.M.
Ing. Lenka Nováková, MBA
Ing. Denisa Pánková
Ing. Igor Pantůček
Ing. Jiří Pekarčík
Ing. Tomáš Petřík
Ing. Aneta Pich
Ing. Ivana Pilařová
Ing. Pavla Polanská
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
Doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Ing. Michaela Strnadová (do 29.2.2024)
Ing. Eva Šaffková
Ing. Michal Ševcovic
Mgr. Edita Ševcovicová
Ing. Bc. Jaroslav Šobáň
Ing. Alice Šrámková
Bc. Marta Šťastná
Ing. Pavel Štefela
Ing. Ivo Šulc
Ing. Jindřich Trupl
Ing. Pavel Uminský, Ph.D.
Ing. Petra Vaněčková
Ing. Julie Vasko
Ing. Marie Velflová
Ing. Zuzana Žáková