Struktura Komory

Zkušební komise

Publikováno 12.11.2021

Zkušební komise je složena z poloviny ze zástupců státních finančních orgánů jmenovaných Ministerstvem financí České republiky a z poloviny z daňových poradců jmenovaných Komorou. Sestavení, složení, rozhodování a činnost Zkušební komise je upravena zákonem č. 523/1992 Sb. a Zkušebním řádem KDP ČR.

Z řad daňových poradců jsou do 31.12.2023 jmenováni zkušebními komisaři tito členové Komory:


Ing. Libor Benátský
Ing. Natálie Beranová
Ing. Jaroslav Bíza
Ing. Tomáš Brokl
Ing. Jiří Celler
Ing. Hana Crhová
Ing. Pěva Čouková
Ing. Ilona Divišová
RNDr. Svatopluk Dojiva
Ing. Jaroslava Dojivová - Netíková
Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Michal Frankl
Ing. Michaela Guňka
Ing. Olga Hochmannová
Ing. Daniel Horad
Ing. Jana Jenčíková
Ing. Jiří Klíma
Ing. Martin Klimeš
Ing. Eva Krekulová
Ing. Mgr. Vít Křivánek
Ing. Miroslav Kutílek
Ing. Lenka Lamačová
Ing. Radek Lančík
Ing. Ivana Langerová
Ing. Radka Laurincová
Ing. Hana Loja Doležalová
Ing. Otakar Machala
Ing. Petr Markvart
Ing. Věra Minaříková, Ph.D.
Ing. Jan Molín, Ph.D.
Ing. Miroslav Mrázek
Ing. Jiří Nekovář
Ing. Miroslav Němec
Ing. Matěj Nešleha
Ing. Radek Neužil, LL.M.
Ing. Lenka Nováková
Ing. Igor Pantůček
Ing. Jiří Pekarčík
Ing. Tomáš Petřík
Ing. Ivana Pilařová
Ing. Michal Polák, Dr.
Ing. Pavla Polanská
Ing. Petra Pospíšilová
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
Doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Ing. Michaela Strnadová
Ing. Eva Šaffková
Ing. Michal Ševcovic
Mgr. Edita Ševcovicová
Ing. Jiří Škampa
Ing. Bc. Jaroslav Šobáň
Ing. Alice Šrámková
Bc. Marta Šťastná
Ing. Pavel Štefela
Ing. Ivo Šulc
Ing. Jiří Topinka
Ing. Jindřich Trupl
Ing. Martin Tuček
Ing. Pavel Uminský, Ph.D.
Ing. Petra Vaněčková
Ing. Julie Vasko
Ing. Marie Velflová
Ing. Zuzana Žáková

 

 

Název souboru Velikost