Zkušební komise

Publikováno 27.07.2015

Zkušební komise je složena z poloviny ze zástupců státních finančních orgánů jmenovaných Ministerstvem financí České republiky a z poloviny z daňových poradců jmenovaných Komorou. Sestavení, složení, rozhodování a činnost Zkušební komise je upravena zákonem č. 523/1992 Sb. a Zkušebním řádem KDP ČR.

Z řad daňových poradců jsou do 31.12.2020 jmenováni zkušebními komisaři tito členové Komory:

Ing. Michaela Baranyková
Ing. Libor Benátský
Ing. Jaroslav Bíza
JUDr. Ing. Ariana Bučková
Ing. Jiří Celler
Ing. Hana Crhová
Ing. Natálie Černíková
Ing. Pěva Čouková
Ing. Ilona Divišová
RNDr. Svatopluk Dojiva
Ing. Jaroslava Dojivová - Netíková
Ing. Hana Doležalová
Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Michal Frankl
Ing. Jiří Gawel
Ing. Olga Hochmannová
Ing. Daniel Horad
Ing. Jana Jenčíková
Ing. Jiří Klíma
Ing. Eva Krekulová
Ing. Miroslav Kutílek
Ing. Radek Lančík
Ing. Ivana Langerová
Ing. Radka Laurincová
Ing. Otakar Machala
Ing. Petr Markvart
Ing. Věra Minaříková, Ph.D.
Ing. Jan Molín, Ph.D.
Ing. Miroslav Mrázek
Ing. Jiří Nekovář
Ing. Miroslav Němec
Ing. Matěj Nešleha
Ing. Radek Neužil, LL.M.
Ing. Lenka Nováková
Ing. Igor Pantůček
Ing. Jiří Pekarčík
Ing. Tomáš Petřík
Ing. Ivana Pilařová
Ing. Michal Polák, Dr.
Ing. Pavla Polanská
Ing. Petra Pospíšilová
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Mgr. Edita Ševcovicová
Ing. Jiří Škampa
Ing. Bc. Jaroslav Šobáň
Ing. Alice Šrámková
Bc. Marta Šťastná
Ing. Ivo Šulc
Ing. Jiří Topinka
Ing. Martin Tuček
Ing. Pavel Uminský, Ph.D.
Ing. Petra Vaněčková
Ing. Julie Vasko
Ing. Marie Velflová
Ing. Zuzana Žáková