Informace

DANĚ BEZ HRANIC

 

 

KDP ČR a KIDP jsou členy CFE


 

Komora daňových poradců České republiky a Komora daňových poradců v Polsku -  regionální Dolnoslezská komora, za podpory Slovenské komory daňových poradců, profesních organizací daňových poradců v Německu a dalších partnerů, pořádají:

VI. ročník mezinárodní konference "Daně bez hranic" 9. -10. října 2015, Praha, hotel NH Prague

Daňové otázky mají velmi často mezinárodní přesah. Správné postupy při registracích, uplatnění DPH a transferových cen mezi podniky ve skupině, zdanění příjmů plynoucích z podílů na zisku či úroků mateřské a dceřiné společnosti umístěné na území sousedících států, tedy v České republice, Německu, Polsku, Rakousku a Slovensku, jsou velmi častá témata mezi daňovými poradci a jejich klienty. Odborné příspěvky a následná diskuse daňových profesionálů přináší příležitost seznámit se s praktickými postupy i rizikovými momenty, které daňové kanceláře v jednotlivých zemích aktuálně a často řeší. Konference vytváří prostor pro osobní setkání daňových poradců sousedících zemí střední Evropy nad daňovými tématy přesahující naše vzájemné hranice.

Konference proběhne formou panelových diskusí za účasti panelistů z České republiky, Polska a Německa. Jednací jazyky jsou čeština, polština a němčina a všechna vystoupení budou simultánně tlumočena. Součástí programu je atraktivní společenský večer se zaměřením na japonskou kulturu. Na konferenci se předpokládá účast daňových poradců z Česka, Polska, Německa a Slovenska. Účast je však otevřena všem zájemcům. Součástí konference bude meeting point pro setkávání účastníků konference a navazování osobních a pracovních kontaktů.

Záštitu nad konferencí převzalo Prezidium Komory daňových poradců v Polsku, Velvyslanectví České republiky ve Varšavě a Velvyslanectví Polské republiky v Praze.

Konference navazuje na předchozí ročníky, které proběhly v Polsku, zejména na poslední ročník z roku 2013, který se konal ve Wroclawi. Prohlédněte si vybrané fotografie v následujícím odkazu.

Fotogalerie z konference ve Wroclawi 2013

 


 

Program

 

9. říjen 2015 (pátek):

Tématem prvního dne jsou daňové a právní souvislosti při založení a podnikání dceřiné společnosti mateřského podniku v druhém smluvním státu. Zaměstnávání pracovníků a vyslání zaměstnanců do druhého smluvního státu. Důležité je sdílení praktických zkušeností a diskuse jak překonat kritická místa při uplatňování DPH. Měnící se přístup daňových správ států EU a tlak na nekompromisní výběr daní otvírá zcela nový pohled na zdanění příjmů občanů států střední Evropy.

 

10.00 - 11.00 

Registrace účastníků

11.00 - 11.30

Zahájení konference

MARTIN TUČEK, prezident Komory daňových poradců České republiky
Prof. dr hab. JADWIGA GLUMIŇSKA – PAWLIC, prezidentka Komory daňových poradců v Polsku
DANUTA BĄCLER, viceprezidentka Dolnoslezské regionální Komory daňových poradců v Polsku
Prof. zw. dr hab. BOGUMIŁ BRZEZINSKI, Vedoucí Katedry práva veřejných financí Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni a ústavu finančního práva na Univerzitě Jagellonského

11.30 - 13.00

Daňové a právní souvislosti u dceřiné společnosti umístěné v druhém státu

LUCIE RYTÍŘOVÁ, daňová poradkyně, Deloitte Advisory s.r.o., Česká republika
VLASTIMIL SOJKA, daňový poradce, člen Dozorčí komise Komory daňových poradců ČR, jednatel a partner KODAP, s.r.o., Česká republika
PAWEŁ JACKOWSKI, daňový poradce, manažer PricewaterhouseCoopers, Polsko
STEN GÜNSEL, daňový poradce, právník, Ebner Stolz, Německo

13.00 - 14.00

Oběd

14.00 - 15.30

Praktické problémy DPH přes hranice států EU

KRISTÝNA ŠIMÁČKOVÁ, daňová poradkyně, EURO-TREND s.r.o., Česká republika
ONDŘEJ MACOUN, daňový poradce, Manager EU VAT, KODAP s.r.o., Česká republika
Dr. DAGMARA DOMINIK – OGIŃSKA, soudkyně Vojvodského správního soudu ve Wroclawi, Polsko
ROBERT WOJEWÓDKA, ředitel Úřadu pro daňovou kontrolu v Opole, Polsko
RONNY LANGER, daňový poradce, KÜFFNER MAUNZ LANGER ZUGMAIER, Německo

15.30 - 16.00

Přestávka na kávu

16.00 - 17.30

Povinnosti poplatníka prokázat původ majetku a zdanění příjmů

MARTIN TUČEK, daňový poradce, prezident Komory daňových poradců České republiky, partner spol. ADEUS s.r.o., Česká republika
JIŘÍ NEKOVÁŘ, daňový poradce, partner spol. EURO-TREND s.r.o., Česká republika
GRZEGORZ BORKOWSKI, soudce Nevyššího správního soudu, Polsko
Dr. RALF BUSSE, daňový poradce, Německo

18.00 - 20.00

Večeře

20.00 - 24.00

Společenský večer na téma japonské kultury

 

 

10. říjen 2015 (sobota):

Tématem druhého dne je stanovení správného základu daně mateřské a dceřiné společnosti umístěné v druhém státu. Cílem je seznámit účastníky se současným řešením problematických otázek v rámci národních legislativ i v rámci smluv o zamezení dvojího zdanění. Diskutovány budou zkušenosti z postupu finančních zpráv jednotlivých států a otevřené otázky praktické aplikace pravidel ovlivňujících správný základ daně včetně zkušeností s přípravou dokumentace klienta. Upozorněno bude také na zvyšující se aktivitu EU v boji proti vyhýbání se daním a agresivnímu daňovému plánování.

 

10.00 - 12.00

Podíly na zisku, úrokové příjmy a pravidla nízké kapitalizace                                                                                                            

MONIKA DIEKERT, daňová a ekonomická poradkyně, Česká republika a Německo
JIŘÍ JINDRÁK, daňový poradce, HLB PROXY a.s., Česká republika
RAFAŁ SZAFRANIEC, daňový poradce, daňový ředitel ve spol. KPMG Tax M. Michna sp.k., Polsko
Prof. CHRISTIAN SCHMIDT, daňový poradce, PricewaterhouseCoopers AG, Německo

12.00 - 13.00

Oběd

13.00 - 15.00

Rizika a odpovědnost při stanovení transferových cen

ROBERT JURKA, daňový poradce, partner ve spol. MOORE STEPHENS s.r.o., Česká republika
LENKA LOPATOVÁ, MOORE STEPHENS s.r.o., Česká republika
Dr. ANDRZEJ DMOWSKI, advokát, daňový poradce, generální ředitel ve spol. Russell Bedford Poland, Polsko
Prof. CHRISTIAN SCHMIDT, daňový poradce, PricewaterhouseCoopers AG, Německo

15.00

Závěrečná řeč

Anotace panelů a profily přednášejících

Podrobný program v pdf

 


 

Společenský večer

Na závěr prvního dne Vás zveme na atraktivní společenský večer s prvky japonské kultury. Japonské kostýmy a doplňky jsou proto vítány - nejlepší kostýmy budou oceněny atraktivními cenami. Během večera zažijete sumo bitvy a boje s mýtickými draky, které se na dálném východě konají nejméně jednou ročně. Součástí večera je teplá rautová večeře, otevřený nápojový bar, hudební produkce (DJ) a moderovaný společenský program.

Asijští draci pocházejí z Číny, kde tato legenda vznikla díky kostem dinosaurů z pouště Gobi. Draci jsou známí v Japonsku, Jižní Koreji, Vietnamu a jihovýchodní Asii. Čínský drak má tělo hada, čenich velblouda, šupiny kapra, tygří tlapy a drápy orla. V Japonsku je drak symbolem imperiální moci. Lidé v minulosti věřili, že první císaři jejich země byli právě draci. Ve vztahu k přírodě je drak symbolem vody. V současné době můžete vidět dračí tance nebo boje na karnevalech v Japonsku, Číně nebo Vietnamu. Účastníci konference budou mít možnost vidět toto představení na vlastní oči.

Společenský večer je pro účastníky konference součástí ceny konference. Společenského večera se může účastnit také Vaše partnerka nebo Váš partner. Cena jejich účasti je 2 380 Kč a pro objednání je nutné v přihlašovacím formuláři zaškrtnout políčko "Společenský večer - partner".

Dress code pro spelečenský večer je Business Casual.

 


 

Prohlídka Prahy

Pro zájemce je připravena prohlídka Prahy s průvodcem v češtině, polštině a němčině po skončení druhého dne konference. 

Prohlídka v délce 3 hodin bude začínat přesunem přímo z hotelu NH Prague k Pražskému hradu, odkud se po výstupu a pěší tůře přes Hrad bude pokračovat Královskou cestou až ke Karlovu mostu a dále na Staroměstské náměstí. Prohlídka bude následně zakončena večeří v tradiční české restauraci.

Prohlídka Prahy není součástí konferenčního poplatku. Pokud máte zájem se prohlídky zúčastnit, pak prosím v přihlašovacím formuláři na konferenci zaškrtněte políčko "Prohlídka Prahy". Prohlídku je možné objednat také pro Vaší partnerku/Vašeho partnera. Cena prohlídky je pro všechny zájemce 560 Kč.

Prohlídka bude potvrzena na základě zájmu účastníků.

 


 

Přihláška

Na konferenci se přihlasíte pomocí následujícího odkazu. Při přihlášení můžete objednat i volitelné možnosti (prohlídka Prahy, společenský večer pro partnerku/partnera). Přihlášku je možné vytvořit i pro více osob zároveň. Pro objednání konference je nutné se na stránky přihlásit pod účtem daňového poradce nebo si na stránkách zřídit účet jako veřejnost.

Konferenční poplatek za účastníka 8 680 Kč
Společenský večer - partner 2 380 Kč
Prohlídka Prahy - účastník/partner 560 Kč

Ubytování není součástí ceny konference. Ubytování si účastníci zajišťují individuálně.

Přihláška on-line

Přihláška v pdf

 


 

Ubytování

Ubytování během konference je možné zarezervovat za zvýhodněnou cenu v hotelu NH Prague. Rezervaci provedete zasláním vyplněného formuláře e-mailem na adresu: nhprague@nh-hotels.com.

Veškeré nformace včetně cen pokojů naleznete přímo v rezervačním formuláři, který je ke stažení níže.

Rezervační formulář

 


 

Partneři

 

Hlavní partner konference

 

        

 

Partneři konference

             

                                       

 

 

                

 


 

Kontakty

Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 317