Mgr. Marcela Vaňatková
vanatkova@kdpcr.cz +420 542 422 329

Umělá inteligence v daňovém poradenství – výzva i příležitost - Praha

mírně pokročilý
Doporučená úroveň znalostí

Formát události

Konference

Téma

Daně

Účetnictví

Právo

Doporučená cílová skupina

Veřejnost Student Spolupracovník daňového poradce Asistent daňového poradce Daňový poradce

Cílem akce je poskytnout poradcům silnou odbornou podporu při výkonu profese a zprostředkovávat technologické produkty včetně využití umělé inteligence.

Vyberte místo konání:

Termíny - Praha:

EARLY BIRDS / zvýhodněná cena pro DP do 8.9.2024
út 8. 10. 2024
09:30 ‑ 17:30
Teplická 492/19, Praha, hotel DUO
24/60
310706
 • Běžná cena 4 900 Kč
 • Student 500 Kč
Přihlásit na termín

Obsahová náplň

 8:45 – 9:30

 Prezence účastníků

 9:30 – 12:00          

Zkušenosti a doporučení pro poradce i poradenské firmy
Cílem panelu je seznámit účastníky s nejnovějšími trendy a očekáváními v oblasti umělé inteligence, podělit se s ostatními o zkušenosti se zaváděním chytrých řešeních do práce poradenských kanceláří nebo u klientů a nastínit možný další vývoj v regulaci AI.  

Moderátor: Robert Jurka, CEO ETL Global  

Přednášející:

 • Martin Diviš, Lead Partner, Tax and Legal Services, PwC Czech Republic
 • Daniel Pristach, CEO E-Consulting
 • Jakub Dohnal, advokát a řídící partner ARROWS
 • Marcela Lonková, daňová poradkyně a CEO This One
 • Lumir Boureanu, Capitain CEO compacer AG
 • Martin Kašpar, Business Develop Manager & procurator ve společnosti Wolters Kluwer CZ
 • Diana Hlaváčová, AI product manager,  Seznam

 12:00 – 13:00 

 Přestávka na oběd

 13:00  – 15:00

„Institucionální“ zkušenosti s digitalizací a s nástroji umělé inteligence
Digitalizace finanční správy může zásadně změnit daňové procesy ve firmách i postavení daňových poradců. Co chystá finanční správa v oblasti digitalizace a jak využívá nástroje umělé inteligence?
Jak může umělá inteligence pomoci daňovým poradcům s vytěžováním informací a jak může být prospěšná při propagaci daňového poradenství. Zkušenosti Komory v této oblasti budou představeny formou praktických ukázek a příkladů.

Moderátor: Milan Vodička, vedoucí sekce IT KDP ČR 

Přednášející:

 • Jiří Žežulka, Ředitel sekce - GŘ-Sekce výkonu daní
 • Rastislav Gábik, hlavní datový analytik, sekce výkonu daní
 • ​Jakub Charvát a Vojtěch Pour, jednatelé C&P Blockchain solutions s.r.o., spolupráce s KDP ČR  v oblasti chatbotů

 15:00 – 15:30

Přestávka na kávu

 15:30 – 17:30

 Zkušenosti a očekávání pro využití umělé inteligence pro práci daňového poradce
Jak ovlivňují nástroje umělé inteligence daňové poradce, právníky, auditory a účetní? Dokážeme odhadnout budoucí vývoj a potenciál umělé inteligence v daňovém poradenství? Jaké jsou příležitosti v budoucím technologickém pokroku a kde číhá nebezpečí a jaké jsou limity umělé inteligence při práci daňových poradců? I o tom budou účastníci panelu diskutovat a prezentovat své pohledy na téma AI.

Moderátoři: Radek Neužil a Libor Vašek  

Přednášející:

 • Jan Bárta, barta.legal
 • Simona Fialová, ECOVIS FACTA
 • Tomáš Hajdušek st., Censitio.cz
 • Ladislav Mejzlík, VŠE v Praze
 • Martin Plachý, GimmedataPartneři akce:
   

Fotografie kurzu

Přednášející

JUDr. Jan Bárta

Jan je advokát a technologický nadšenec. Komplexně se zabývá problematikou práva IT práva, obchodního práva a práva duševního vlastnictví. Jan má rozsáhlé zkušenosti z poradenství stovkám korporátních klientů, a ať již v rovině konkrétních právních řešení, tak v oblasti strategického poradenství. Ve svých oborech se věnuje i přednáškové činnosti, a to jak v rámci univerzit, tak v rámci soukromých školení.

M.Sc. Lumir Boureanu, MBA

ETL Global - Product Group Manager

Ing. Martin Diviš

(DP #3528)

Lead Partner, Tax and Legal Services, PwC Czech Republic

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., LL.M.

Jakub Dohnal je řídícím partnerem advokátní kanceláře ARROWS ETL Global a ambasador umělé inteligence. Má bohaté zkušenosti s právním poradenstvím pro firmy a v ARROWS ETL je hlavním lídrem myšlenka užití umělé inteligence v poradenství.

Ing. Simona Fialová, MBA

(DP #3534)

Partnerka daňové kanceláře ECOVIS FACTA a.s. Jako daňový poradce působí od roku 2001, nejdříve ve společnosti PwC a následně ve vlastní kanceláři. Specializuje se na digitalizaci účetnictví, především ve mzdové oblasti a finančním řízení. Věnuje se také přednáškové činnosti pro farmaceutický průmysl.

Ing. Tomáš Hajdušek

(DP #1381)

daňový poradce, vedoucí Sekce správa daní a poplatků při Odborném kolegiu KDP ČR a člen Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR a člen Sekce DPH při Odborném kolegiu KDP ČR

Diana Hlaváčová

AI product manager, Seznam

Jakub Charvát

Spoluzakladatel projektu Lawrence AI a student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, zároveň se věnuje i studiu angloamerického práva. Dříve působil jako právní analytik a paralegal, například při Parlamentním institutu. Nyní se v rámci Lawrence AI věnuje teoretickým i praktickým otázkám implementace AI v právní i daňově-poradenské praxi. Spolupráce s KDP ČR v oblasti chatbotů

Ing. Robert Jurka, Ph.D.

(DP #3422)

Master Partner ETL Global, zakladatel a předseda poroty soutěže Daňař & daňová firma roku, člen Komory daňových poradců ČR a externí spolupracovník Katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE.

Martin Kašpar

Business Develop Manager & procurator ve společnosti Wolters Kluwer CZ

Ing. Marcela Lonková

(DP #5672)

Zakladatelka firmy This One s.r.o., daňová poradkyně Společnost This One s mottem „Měníme svět účetnictví“ nabízí jedinečný koncept zahrnující precizní účetnictví, inovativní technologie a individuální přístup ke klientům. Jejich cílem je, aby účetnictví fungovalo automaticky, jednoduše a vyladěně. Aby účetní byla poradcem, který využije potenciál účetních výstupů pro maximální fungování jakéhokoliv podnikání.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

absolvovent VŠE v Praze, kde pracoval v letech 2006 – 2014 jako vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu, v letech 2014 – 2018 byl dvakrát zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a od roku 2022 je proděkanem fakulty. Od roku 1993 je statutárním auditorem Komory auditorů ČR a v letech 2010 – 2014 byl dvakrát zvolen jejím prvním viceprezidentem, v roce 2022 jejím prezidentem. Zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě. Je členem European Accounting Association a American Accounting Association. Odborně se specializuje na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností. Je dlouholetým členem poradní skupiny Ministerstva financí ČR pro účetnictví a podílel se na přípravě nového zákona o účetnictví. Rovněž je členem a předsedou výborů pro audit, pracuje v redakčních radách odborných časopisů a je členem vědeckých rad vysokých škol.

Ing. Radek Neužil, LL.M.

(DP #3656)

Tajemník KDP ČR, zastupuje KDP ČR v Professional Affairs Committee, Confédération Fiscale Européenne (CFE)

Martin Plachý

jednatel a ředitel společnosti GIMMEDATA.s.r.o.

Vojtěch Pour

Spoluzakladatelem projektu Lawrence AI. V současnosti je student Právnické fakulty UK. Aktivně se věnuje zkoumání možností i limitů využití umělé inteligence, přičemž v této oblasti aktivně edukuje odbornou veřejnost. V rámci svého projektu vyvíjí řešení, která mají za úkol usnadnit a zefektivnit práci právníků a daňových poradců, spolupráce s KDP ČR v oblasti chatbotů.

Daniel Pristach

CEO E-Consulting

Robert Soudný

Spoluzakladatel a CEO technologického startupu wflow, který založil v roce 2018. Společně se svým týmem vyvinuli cloudové řešení, které dokáže ušetřit až 80 procent času práce s účetními doklady. Kromě podnikání se věnuje osvětě a digitální proměně účetnictví prostřednictvím svých přednášek na konferencích a psaním odborných článků na téma účetních technologií.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, zástupce Fakulty v Národní účetní radě, poradce v oblasti IFRS a konsolidací, autor podcastu Pro(fi) účetní

MVDr. Milan Vodička

(DP #1366)

Daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce pro informační technologie při Odborném kolegiu KDP ČR.

Organizační pokyny

Konference se koná v kongresovém sále hotelu DUO Praha, Teplická 492. V průběhu akce bude zajištěno drobné občerstvení a oběd pro všechny účastníky.

Účastnické poplatky

"Early birds" zvýhodněná cena pro daňové poradce a jejich asistenty: 

 • do 8.9.2024 je účastnický poplatek 2.940 Kč, 
 • od 9.9.2024 se cena účastnického poplatku zvyšuje na 3.500 Kč vč. DPH.

Cena pro studenty a veřejnost zůstává po dobu prodeje stejná:

 • studenti 500 Kč vč. DPH
 • veřejnost 4.900 Kč vč. DPH

Související produkty

Související aktivity

Asistent daňového poradce Daňový poradce
pokročilý
Doporučená úroveň znalostí
Daňová kancelář budoucnosti

Odborné školení pro daňové poradce nabízí praktické rady a inspiraci pro efektivní tvorbu strategie pro provoz své kanceláře

Detail