Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

Kulatý stůl k Mezinárodní výměně daňových informací – právní rámec a praxe

Komora daňových poradců České republiky ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze pořádá Kulatý stůl k Mezinárodní výměně daňových informací. 

     

Seminář nabídne možnost setkat se s předními odborníky GFŘ, MF, akademické a bankovní sféry na mezinárodní výměnu daňových informaci. Vystoupení expertů se zaměří na aktuální situaci, trend mezinárodní výměny daňových informací a pokroky ve spolupráci daňových správ. V návazné panelové diskusi bude možné vyslechnout různé úhly pohledu odborníků na aplikaci pravidel výměny v současnosti i do budoucna. Zapojení účastníků do diskuse bude více než vítané.

Pro koho je kurz určen

Akce je určena daňovým poradcům, zástupcům státní správy, zejména Ministerstva financí a Finanční správy, akademickým pracovníkům, politikům, studentům a další odborné veřejnosti.

Obsahová náplň

 9:00 - 9:30       Prezence

 9:30 - 11:30               

 

 

Úvodní slovo, zahájení
Ing. Radek Neužil, LL. M., KDP ČR
Ing. Lukáš Moravec, Ph.D., ČZU Praha
---
Právní úprava mezinárodní výměny informací 
JUDr. Martina Matejová, Ph.D., MF ČR

Praktické aspekty mezinárodní výměny informací
Ing. Michal Roháček, GFŘ

 11:30 - 12:30 Oběd
 12:30 - 14:00                        

Specifika mezinárodní spolupráce ve vztahu k jurisdikcím s daňově preferenčním režimem
Ing. Jan Rohan, GFŘ, ČZU Praha

Mezinárodní výměna daňových informací optikou komerční sféry
Ing. Petra Pospíšilová, KDP ČR

 14:00 - 14:30 Přestávka na kávu
14:30 - 16:00 Výměna informací v kontextu transferových cen
Ing. Vítězslav Kapoun, GFŘ

Mezinárodni spolupráce v oblasti DPH aktuálně
Ing. Iveta  Špičková, Ph.D., GFŘ

 

Organizační pokyny

Na akci se můžete přihlásit pouze prostřednictvím e-shopu KDP ČR. 1 500 Kč vč. DPH je zvýhodněná cena pro daňové poradce, státní správu, členy IFA, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a akademické pracovníky. 2 000 Kč vč. DPH je cena standardní.

Pro objednání účasti za zvýhodněnou cenu je nutné zaškrtnout políčko "Státní správa, IFA, SP ČR, HK ČR, akademik" při objednání konkrétního účastníka. Daňovým poradcům se zvýhodněná cena přiřazuje automaticky. Účastnický poplatek zahrnuje plnou účast na akci a občerstvení v průběhu akce.

KAPACITA SEMINÁŘE JE ZAPLNĚNA. Na akci se můžete v tuto chvíli přihlásit na čekací listinu.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Odborný garant a moderátor je Ing. Lukáš Moravec, Ph.D., Katedra obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. V panelové diskusi vystoupí Ing. Petra Pospíšilová, Ing. Vítězslav Kapoun, JUDr. Martina Matejová, Ph.D., Ing. Michal Roháček, Ing. Jan Rohan, Ing. Iveta Špičková, Ph.D.

Ing. Vítězslav Kapoun

Ing. Vítězslav Kapoun

vedoucí Oddělení mezinárodního zdaňování - přímé daně Generálního finančního ředitelství

JUDr. Martina  Matejová, Ph.D.

JUDr. Martina Matejová, Ph.D.

vedoucí oddělení Mezinárodní daňová a celní spolupráce Ministerstva financí ČR

Ing. Lukáš  Moravec, Ph.D.

Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Katedra obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze

Ing. Petra Pospíšilová

Ing. Petra Pospíšilová

Prezidentka KDP ČR, daňová poradkyně ve společnosti ČSOB, a.s., viceprezidentka Confédération Fiscale Européenne (CFE)

Ing. Michal  Roháček

Ing. Michal Roháček

vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce - přímé daně, Generální finanční ředitelství

Ing. Jan Rohan

Ing. Jan Rohan

Působí na Katedře obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a současně také na GFŘ na Oddělení mezinárodní spolupráce - přímé daně.

Ing. Iveta  Špičková, Ph.D.

Ing. Iveta Špičková, Ph.D.

vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce na GFŘ - nepřímé daně. Od roku 2005 pracovala na Ministerstvu financí v sekci daní, v oddělení daňové kontroly a vyhledávání. V současné době zodpovídá za administrativní spolupráci v oblasti DPH, tzn. výměnu informací v rámci EU i se třetími zeměmi, správu systému VIES a souhrnných hlášení, agendu vracení DPH a správu režimu jednoho správního místa.

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost
Pozvánka_mezinárodní_výměna_informací 229KB Stáhnout

Doporučené publikace