Historie Komory

Prezidenti Komory

Publikováno 30.11.2022

doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.
prezident v letech 1993 - 1994

Ing. Zdeněk Šťastný
prezident v letech 1994 - 1996

Ing. Jiří Nekovář
prezident v letech 1996 - 2011

Ing. Alena Foukalová
prezidentka v letech 2011 - 2012

Ing. Martin Tuček
prezident v letech 2012 - 2015

Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka v letech 2015 - současnost

Název souboru Velikost