Úřední deska

Usnesení 26. řádné Valné hromady KDP ČR

Publikováno 16.11.2018

26. řádná valná hromada Komory daňových poradců České republiky:

1. Schvaluje

a) zprávu o činnosti Prezidia;

b) zprávu o činnosti Dozorčí komise;

c)  zprávu o činnosti Disciplinární komise;

d) zprávu o hospodaření za rok 2017;

e) auditora pro účetní závěrku Komory daňových poradců pro období končící 31. prosincem 2018 společnost Auditor Praha s. r. o.

f)  rozpočet na rok 2019;

2. Zvolila členy a náhradníky Prezidia KDP ČR