Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

Aktuální a sporné otázky obchodního a daňového práva

Komora ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy pořádá kurz zaměřený na problematiku obchodního a daňového práva. Kurz je určen širokému spektru posluchačů, kteří se zabývají daňovou problematikou, kterým přinese potřebnou přidanou hodnotu k běžnému daňovému poradenství. Přednášky proběhnou hybridní formou kdy si účastníci mohou vybrat zda je chtějí absolvovat prezenčně nebo prostřednictvím online streamu v MS Teams.

Osnova kurzu

 1. Novela ZOK 2021 (shrnutí hlavních změn)
 2. Likvidace obchodních společností
 3. Evidence skutečných majitelů
 4. Digitální daň
 5. EET, „DACy“
 6. Daňový balíček 2021 a zapojení Ústavního soudu

 

Harmonogram termínu 24. - 25. 11.

 24.11.2021 dopoledne  Novela ZOK 2021, likvidace obchodních společností (dr. Josková)
 24.11.2021 odpoledne  Evidence skutečných majitelů (dr. Čech)
 25.11.2021 dopoledne  Aktuální otázky daňového práva (prof. Boháč)

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro daňové poradce, jejich asistenty a další odbornou veřejnost.

Obsahová náplň

Novela ZOK 2021, likvidace obchodních společností  - JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.

Lektorka seznámí posluchače s nejvýznamnějšími změnami, které od 1. 1. 2021 přinesla novela zákona o obchodních korporacích. Další část bloku se zaměří na téma likvidace obchodních společností. Důraz přitom bude kladen především na kapitálové společnosti.


Evidence skutečných majitelů - JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

Lektor seznámí posluchače se zásadními novinkami, které s účinností od 1. června 2021 přinesl zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, a spolu s ním rozsáhlá novelizace souvisejících předpisů provedená zákonem č. 527/2020 Sb., především pokud jde o nové vymezení skutečných majitelů, povinnosti evidujících i povinných osob ve vztahu k jejich rozkrývání i citelné sankce za jejich nedodržení.


Aktuální otázky daňového práva - prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Výklad se zaměří na aktuální otázky daňového práva, a to nejen na poli legislativním, ale i judikaturním. Pojednáno bude o změnách daňového práva souvisejících s pandemií koronaviru (zrušení superhrubé mzdy, zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, pozastavení EET atd.). Stranou nezůstane ani otázka digitální daně a mezinárodní spolupráce při správě daní. Probrány budou i recentní judikáty ÚS v daňové oblasti a řízení v této oblasti probíhající.
 

Reference daňový poradců

Kurz povedou lektoři, kteří přednášeli na posledním běhu právního cyklu pro daňové poradenství. Dle ohlasu účastníků byly přednášky těchto lektorů nejlépe hodnoceny a nejvíce přínosné. Slovní hodnocení účastníků:

 • Chtěl bych vyzdvihnout zejména doc. Boháče, přednášel k věci, v tempu, dotazy zodpovídal efektivně, prokázal nejvyšší odbornost.
 • Velmi zajímavé téma v rámci právního vzdělávání. JUDr. Boháč měl vynikající projev.
 • Paní přednášející (dr. Josková) má můj obdiv - co se týká obsahu, způsobu podávání informací a přehlednosti výkladu.

Organizační pokyny

Termín konání
24. listopadu, od 9 do 1630 hodin
25. listopadu, od 9 do 1215 hodin

Harmonogram přednáškového dne
9:00 – 10:30 a 10:45 – 12:15 („dopoledne“)
13:15 – 14:45 a 15:00 – 16:30 („odpoledne“)

Místo konání
Prezenčně: Univerzita Karlova, Právnická fakulta nám. Curieových 901/7, Praha
Live stream: MS Teams

Formu účasti na kurzu si vyberte v termínech níže.

V ceně jsou zahrnuty přednáškové dny, podkladové materiály, drobné občerstvení pro prezenční účastníky. V ceně není zahrnut oběd.

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310314 24.11.2021 2021-11-24T09:00:00+01:00 - 25.11.2021 2021-11-25T12:15:00+01:00 ON-LINE 28 prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
přihlásit na termín
310314 24.11.2021 2021-11-24T09:00:00+01:00 - 25.11.2021 2021-11-25T12:15:00+01:00 Praha, nám. Curieových 901/7, Univerzita Karlova, Právnická fakulta 48 prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
přihlásit na termín

Přednášející

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Působí jako profesor na katedře finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty UK. Dále působí rovněž v oblasti legislativy (Ministerstvo financí, Pracovní komise pro finanční právo LRV).

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

Působí jako odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, dále je spolupracovníkem advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektorem Justiční akademie.

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.

Působí jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK. Specializuje se na právo obchodních společností a problematiku svěřenských fondů.

Doporučené publikace

Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 3. vydání Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 3. vydání
3 190 Kč s DPH
Zbývá 1 ks skladem
Správní právo. Obecná část Správní právo. Obecná část
690 Kč s DPH
Skladem
Zákon o kontrole. Komentář. 2. vydání Zákon o kontrole. Komentář. 2. vydání
990 Kč s DPH
Skladem
Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky
638 Kč s DPH
Zbývá 4 ks skladem
Smluvní režim výkonu funkce Smluvní režim výkonu funkce
440 Kč s DPH
Nedostupné