Komora podala připomínky k návrhu novely ZDP, kterou bude umožněno uplatnit vyměřenou daňovou ztrátu zpětně - tzv. carry loss back, ve stavu legislativní nouze

Publikováno 04.06.2020

Komora podala připomínky k návrhu novely zákona o daních z příjmů, kterou bude umožněno uplatnit vyměřenou daňovou ztrátu zpětně - tzv. carry loss back, ve stavu legislativní nouze. Návrh z tohoto důvodu nebyl součástí připomínkového řízení o standardní délce, ale připomínky musely být zpracovány v rámci dvou pracovních dní.

Připomínky zpracoval: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce DPPO
Připomínky zaslali a na zpracování se podíleli: Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR; Ing. Dita Hlaváčková; Mgr. Simona Hornochová členka sekce DPPO; JUDr. Ing. Martin Kopecký, člen Prezidia KDP ČR; Ing. Bc. Jiří Nesrovnal člen Prezidia a vedoucí Sekce DPPO; Mgr. Ing. Petr Toman, viceprezident KDP ČR; Ing. Marie Velflová, členka sekce DPPO.

Název souboru Velikost
Obecná důvodová zpráva 45KB Stáhnout
Platné znění 46KB Stáhnout
Připomínky KDP ČR 684KB Stáhnout