Náměty Komory daňových poradců ČR pro novelu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Publikováno 13.12.2022

Komora uplatnila na základě žádosti MF náměty k nové podobě zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. 

Kontaktní osobou je potom zpracovatel připomínek, Mgr. Milan Tomíček, vedoucí Sekce spotřební a ekologické daně KDP ČR.

Název souboru Velikost
Uplatněné náměty KDP ČR 940KB Stáhnout