Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další související zákony

Publikováno 27.05.2022

V rámci vnějšího připomínkového řízení jsme od předkladatele, kterým je Ministerstvo financí, obdrželi Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další související zákony.

Předkladatel k tomuto uvádí: „Ministerstvo financí předkládá materiál „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další související zákony“, který je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2022. Materiál se předkládá zejména z důvodu plnění Programového prohlášení vlády – „Zvýšíme limit pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč, na stejnou hranici se posune možnost využití režimu paušální daně.“, „Parametricky upravíme kontrolní hlášení.“ a „Snížíme byrokratickou zátěž při správě daní a poplatků.“

Připomínky zpracoval: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce DPPO

Připomínky zaslali: RNDr. Petr Beránek, člen Sekce neziskové organizace; Ing. Aleš Havlín, člen Sekce DPPO; Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce DPPO; Ing. Zuzana Rylová Ph.D., vedoucí Sekce DPFO; MVDr. Milan Vodička, člen Prezidia a vedoucí Sekce IT; Ing. Aleš Zídek, člen Sekce DPPO

Připomínkovaný materiál, stejně jako legislativní proces, lze sledovat v rámci veřejné databáze dokumentů z Elektronické Knihovny Legislativního Procesu naleznete na tomto odkaze.

Název souboru Velikost
Připomínky KDP ČR 845KB Stáhnout