Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Publikováno 19.09.2022

V rámci vnějšího připomínkového řízení jsme od předkladatele, kterým je Ministerstvo spravedlnosti, obdrželi Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Předkladatel k předloženému materiálu uvádí: „Cílem návrhu je především zapracovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozdělení. Návrh dále odstraňuje některé identifikované nedostatky a zapracovává podněty praxe v oblasti přeměn obchodních korporací.“

Připomínky zpracoval: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce DPPO KDP ČR

Připomínky zaslali: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce DPPO KDP ČR; doc. Ing. Jana Skálová Ph.D., členka Prezidia KDP ČR

Připomínkovaný materiál, stejně jako legislativní proces, lze sledovat v rámci veřejné databáze dokumentů z Elektronické Knihovny Legislativního Procesu naleznete na tomto odkazu.

Název souboru Velikost
Připomínky KDP ČR 452KB Stáhnout