Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Publikováno 11.10.2022

V rámci vnějšího připomínkového řízení jsme od předkladatele, jímž je Ministerstvo práce a sociálních věcí, obdrželi Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Předkladatel (MPSV) k předloženému materiálu uvádí: „Návrh zákona provádí transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU a dále transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. Návrhem zákona dojde ke změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonů v gesci Ministerstva vnitra (zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů), Ministerstva obrany (zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění zákona č. 294/2017 Sb.), Ministerstva spravedlnosti (zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů) a Ministerstva financí (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).“

Touto novelou je měněn mj. také zákon o daních z příjmů a je jí specifikována „práce na dálku“.

Připomínky zpracoval: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce DPPO KDP ČR.

Připomínky zaslali: Ing. Iva Jungmann Jorde, daňová poradkyně; Tereza Kavan Klimešová, daňová poradkyně; Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce DPPO KDP ČR; Ing. Lenka Nováková, zástupkyně vedoucí sekce DPFO KDP ČR; MVDr. Milan Vodička, člen Prezidia a vedoucí Sekce IT KDP ČR.

Připomínkovaný materiál, stejně jako legislativní proces, lze sledovat v rámci veřejné databáze dokumentů z Elektronické Knihovny Legislativního Procesu naleznete na tomto odkazu.

 

Název souboru Velikost
Připomínky KDP ČR 490KB Stáhnout