Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Publikováno 24.10.2022

V rámci vnějšího připomínkového řízení jsme od předkladatele (Ministerstvo vnitra) obdrželi Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Předkladatel k návrhu uvádí: „Cílem návrhu zákona je zrušit pravidlo tkvící v obligatorním zřizování datových schránek fyzické osoby těm fyzickým osobám, které po 1. lednu 2023 užijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace (např. elektronický občanský průkaz) vůči tomu, kdo umožňuje prokázání totožnosti podle zákona upravujícího elektronickou identifikaci. Pravidlo doposud není účinné, jeho účinnost má nastat 1. ledna 2023. V kontextu aktuální společenské situace se úprava jeví být příliš ambiciózní a ze strany fyzických osob je automatické zřizování datové schránky, jejíž případná deaktivace vyžaduje aktivní úkon fyzické osoby, vnímáno jako příliš zatěžující. Proto se navrhuje návrat k dosavadní úpravě, kdy se datová schránka fyzické osobě zřídí výlučně na její žádost. Tu lze přitom učinit jednoduše i elektronicky.“

Připomínky zpracoval: MVDr. Milan Vodička, člen Prezidia a vedoucí Sekce IT KDP ČR

Připomínky zaslal: Ing. Pavel Říha, daňový poradce ev. č. 04597, člen Sekce pro profesní otázky KDP ČR, člen Sekce pro informační technologie KDP ČR, člen Sekce správy daní a poplatků KDP ČR.

Připomínkovaný materiál, stejně jako legislativní proces, lze sledovat v rámci veřejné databáze dokumentů z Elektronické Knihovny Legislativního Procesu naleznete na tomto odkazu.

Název souboru Velikost
Připomínky KDP ČR 488KB Stáhnout