Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

Publikováno 05.03.2020

V rámci vnějšího připomínkového řízení jsme obdrželi Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní.

Ve zkráceném popisu k materiálu předkladatel (MF) uvádí: "Materiál obsahuje návrh zákona, kterým dojde k rozšíření institutu paušální daně."

Komora ve věci uplatnila připomínky, které naleznete níže v příloze. 

Připomínky zpracovali a zaslali: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, vedoucí sekce DPPO, člen Prezidia KDP ČR; JUDr. Ing. Martin Kopecký, člen Prezidia KDP ČR; Ing. Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správa daní a poplatků; Ing. Lucie Wadurová, LL.M., vedoucí Sekce DPFO.

Připomínkovaný materiál je dostupný ve veKlepu.

Název souboru Velikost
Připomínky KDP ČR 111KB Stáhnout