Pokyn GFŘ D-xx k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů administrovat

Publikováno 18.04.2022

Generální finanční ředitelství Komoře k připomínkování zaslalo k připomínkování návrh Pokynu GFŘ D-xx k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

GFŘ uvádí, že tento pokyn z hlediska použití nahrazuje Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 3/2015.

Připomínky KDP ČR zaslal a zpracoval: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce DPPO KDP ČR

Připomínky zaslali: Ing. Luboš Balek; RNDr. Petr Beránek; JUDr. Ing. Martin Kopecký;  Ing. Daniela Králová; JUDr. Ing. Milan Marko, Ing. Bc. Jiří Nesrovnal; Ing. Lenka Nováková; Ing. Simona Pacáková; MBA; Ing. Zuzana Rylová Ph.D.; doc. Ing. Jana Skálová Ph.D.; Bc. Marta Šťastná; Ing. Jindřich Trupl; Ing. Zdeněk Urban; Mgr. Bc. Magdaléna Vyškovská

Název souboru Velikost
Připomínky KDP ČR 33KB Stáhnout