Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

Publikováno 05.03.2020

Z Ministerstva spravedlnosti jsme v rámci připomínkového řízení obdrželi Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů.

Předkladatel k tomuto uvádí: "Z V. AML směrnice plyne mimo jiné požadavek na veřejnost alespoň některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti údajů vedených v evidenci, jakož i stanovení efektivních sankcí. Těmto charakteristikám současný režim evidence skutečných majitelů (upravené zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů) neodpovídá. K naplnění cílů stanovených V. AML směrnicí se navrhuje provést více komplexních legislativních i systémových změn. Transpoziční lhůta uplyne 10. ledna 2020. Vzhledem k množství nových pravidel i specifičnosti institutu evidence skutečných majitelů se navrhuje úprava v novém zákoně. Předmětem nového zákonu bude zejména úprava (1) podrobného vymezení skutečného majitele, (2) způsobu přístupu k údajům v evidenci, (3) procesu zápisu údajů o skutečném majiteli (zápis v soudním řízení nebo prostřednictvím notáře), (4) automatického předávání některých údajů z veřejného rejstříku, (5) řešení nesprávných nebo chybějících údajů v evidenci a (6) sankcí za porušení povinností souvisejících s evidováním skutečných majitelů."

Připomínky, které Komora ve věci uplatnila, naleznete v příloze. Připomínky zpracoval: Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D., právník KDP ČR. Připomínky zaslali: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce DPPO; Ing. Eva Marková, zástupkyně vedoucího Sekce pro profesní otázky; Ing. Pavel Říha, člen Sekce pro profesní otázky, Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D., právník KDP ČR.

Tyto připomínky naleznete níže v příloze.

Předkládáný materiál potom ve veKlepu.

Název souboru Velikost
Připomínky KDP ČR 469KB Stáhnout