Návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

Publikováno 08.09.2022

V rámci připomínkového řízení jsme obdrželi Návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů.

Předkladatel (MF) ve věci uvádí: „Předkládaný návrh zákona se týká odpuštění, resp. zániku některých nedoplatků na peněžitých plněních spravovaných orgány Finanční a Celní správy České republiky nebo (zcela okrajově) Ministerstvem financí. Jedná se o samostatný zákon „jednorázového“ charakteru se subsidiárním procesním režimem daňového řádu. Hlavním cílem předkládaného návrhu je mimořádné odpuštění vybraného příslušenství u daňových dluhů v působnosti resortu Ministerstva financí, a to podobně, jako v případě akcí „milostivé léto“, a dále zánik některých bagatelních nedoplatků v této oblasti daňových dluhů.“

Připomínky zpracoval a zaslal: Ing. Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správa daní a poplatků KDP ČR.

Připomínkovaný materiál, stejně jako legislativní proces, lze sledovat v rámci veřejné databáze dokumentů z Elektronické Knihovny Legislativního Procesu naleznete na tomto odkazu.

Název souboru Velikost
Připomínky KDP ČR 467KB Stáhnout