Připomínky KDP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Publikováno 21.03.2022

V rámci vnějšího připomínkového řízení Komora obdržela k připomínkování Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. Předkladatel, jímž je Ministerstvo financí, k materiálu uvádí: „Vyhláška je předkládána na základě zmocnění k jejímu vydání podle § 13 odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a dalších souvisejících zákonů, podle kterého Ministerstvo financí stanoví vyhláškou druhy příjmů nebo majetku, které se poskytují při automatické výměně informací.“

Připomínku za KDP ČR zpracoval Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, vedoucí sekce DPPO a člen Prezidia KDP ČR.

Připomínkovaný materiál, stejně jako legislativní proces, lze sledovat v rámci veřejné databáze dokumentů z Elektronické Knihovny Legislativního Procesu naleznete na tomto odkaze.

Název souboru Velikost
Připomínky KDP ČR 434KB Stáhnout