Připomínky KDP ČR k Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Publikováno 04.06.2020

V rámci vnějšího připomínkového řízení jsme z Ministerstva financí obdrželi Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

Předkladatel k návrhu uvádí: "Materiál obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021. Mezi navrženými změnami je např. zavedení stravenkového paušálu; osvobození od pobytového poplatku pro doprovod dětských pacientů, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění; rozšíření pravomoce obcí při stanovení místního koeficientu daně z nemovitých věcí; postupné zvyšování sazeb spotřebních daní z tabáku."

Připomínky KDP ČR přikládáme níže v příloze ke stažení. Připomínkovaný materiál je k dispozici ve veKlepu.

Připomínky zpracoval: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce DPPO

Připomínky zaslali: Ing. Robert Bezecný, člen sekce DPFO; Mgr. Simona Hornochová, členka sekce DPPO; Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce DPPO; Ing. Radek Novotný, člen sekce DPPO; Ing. Marie Velflová, členka sekce DPPO; Ing. Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správa daní.

 

Název souboru Velikost
Připomínky KDP ČR 558KB Stáhnout