Připomínky KDP ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno 01.04.2020

V rámci vnějšího připomínkového řízení jsme od předkladatele (Ministerstvo financí) obdrželi Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

K tomuto předkladatel uvádí: „Materiál navrhuje změny při uplatňování daně z přidané hodnoty pro prodej zboží na dálku mezi jednotlivými členskými státy (tzv. e-commerce); dovoz zboží nízké hodnoty; plnění usnadněná provozovatelem elektronického rozhraní a použití zvláštního režimu jednoho správního místa.“

Komora daňových poradců ČR ve věci uplatnila připomínky, které naleznete v příloze ke stažení.

Na jejich zpracování se podíleli Ing. Tomáš Brandejs, Ing. Jakub Kašuba, Ing. Stanislav Kryl, Ing. Jana Shumakova.

Připomínkovaný materiál je k dispozici ve veKlepu.

Název souboru Velikost
Připomínky KDP ČR 97KB Stáhnout