Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

Zvládání stresu - prevence syndromu vyhoření aneb jak si uchovat energii a nevyhořet

Kurz je plně obsazen. Připravujeme termíny nového běhu.

„Stres – dobrý sluha, zlý pán.“
„Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.“ 


Kurz je zaměřen na pochopení souvislostí mezi stresem, zdroji naší energie a našimi možnostmi zátěžové situace zvládat. Zabývá se rozvíjením psychické odolnosti jakožto klíčové dovednosti dnešní doby.
Syndrom vyhoření je extrémně rozšířenou diagnózou, která člověku a jeho okolí často zcela promění život.  Profese daňového poradce patří mezi skupiny povolání, kterých se stres i syndrom vyhoření velmi výrazně dotýkají. Komora daňových poradců pro Vás proto připravila online kurz, který Vám pomůže zvládat zátěžové situace a změny a předcházet syndromu vyhoření. 

Online forma kurzu je zvolena s ohledem na současnou situaci.  Metodika kurzu zohledňuje online formát a vytváří podmínky srovnatelné s prezenčním kurzem ve smyslu vybudování prostředí důvěry a bezpečí a vytvoření prostoru ke sdílení. Na absolovaný kurz je možné navázat prezenčním dvoudenním kurzem.
Účast v kurzu vás také posílí v dovednostech pohybovat se zdatně v online prostředí – další důležité dovednosti do dnešní doby.

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména pro daňové poradce a jejich spolupracovníky.

Obsahová náplň

 • Porozumíte příčinám, projevům a zákonitostem prevence stresu. 
 • Nacvičíte jednoduché protistresové, psychohygienické a energetizační techniky.
 • Pochopíte rozdíl mezi přičinou stresu a vlastní stresovou reakcí a získáte větší nadhled na to, kam investovat svou energii. 
 • Dozvíte se o projevech syndromu vyhoření a jak vyhoření předcházet. 
 • Získáte inspiraci, jak se vyrovnávat se změnami, emocemi, stresujícími situacemi.
 • Zastavíte se v každodenním shonu a podíváte se na věci více z nadhledu, zmapujete si své zdroje energie a budete je více vědomě využívat.
 • Poznáte, jak se mysl – emoce – tělo navzájem ovlivňují a jak toho můžete účinně využít pro řízení sebe sama a pro podporu svých zdrojů energie.
 • Rozpoznáte pilíře své psychické odolnosti a získáte tipy a doporučení, jak svou psychickou sílu rozvíjet.
 • Věnujete svůj čas sami sobě a naberete sílu do dalších dní.

Organizační pokyny

Kurz je koncipován jako čtvrtletní kurz a sestává z 6 online lekcí v délce 120 min, pořádaných v intervalech 1x za 2 týdny. Lekce se konají vždy od 9 - 11 hod.
Ke každé lekci je zpracován výukový materiál (pracovní listy, prezentace). Mezi jednotlivými lekcemi účastník obdrží motivační balíček - inspiraci formou citátu, příběhu, koučovací otázky, připomenutí úkolu do příště. V mezidobí účastník plní úkoly zaměřené na rozvoj probíraných znalostí a nácvik dovedností v praxi. 
Účastník má v průběhu programu možnost jednoho koučovacího rozhovoru s lektorem, kde má prostor k vyhodnocování svého pokroku a rozboru osobních situací.
V případě předem ohlášené absence na online lekci je možná náhrada formou individuální konzultace (60 min), max. jedenkrát za průběh programu.
Program proběhne na platformě MS Teams.

Termíny lekcí:

 • 23.4.2021
 • 7.5.2021
 • 21.5.2021
 • 4.6.2021
 • 18.6.2021
 • 2.7.2021

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310310 23.04.2021 2021-04-23T09:00:00+02:00 - 02.07.2021 2021-07-02T11:00:00+02:00 0 PhDr. Anita Crkalová
Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD
přihlásit na termín

Přednášející

Kurz je veden interaktivní formou lektorskou dvojicí Mgr.Hanou Vykoupilovou, Ph.D. a PhDr. Anitou Crkalovou. Vedení kurzu probíhá koučovacím způsobem, zapojuje účastníky a inspiruje k praktickým krokům, které pomáhají přenášet znalosti a dovednosti z kurzu do každodenního života. 

PhDr. Anita Crkalová

PhDr. Anita Crkalová

Působí jako lektorka, konzultantka a koučka, zaměřuje se na oblast osobnostního rozvoje, sebepoznání, sebeřízení a zdroje energie, rozvíjení tvořivosti apod. Při své práci se inspiruje mnoha technikami duševní práce a tvořivosti, využívá principy neurolingvistického programování (NLP), jungovskou typologii osobnosti podle MBTI®, práci s tělem a energií. Anita se také zabývá vedením rozvojových projektů, vzděláváním manažerů a koučů a publikační činností. Je spoluautorkou publikací „Jak zefektivnit práci v týmu“ (Crkalová, A. – Riethof,N., Praha, Grada Publishing 2007) a „Průvodce světem koučování a osobnostní typologie“ (Crkalová, A. – Riethof, N., Praha, Management Press 2012). Absolventka Filozofické fakulty UK s více než 25letou konzultantskou a lektorskou praxí.

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD

Je architektkou L&D programů pro firmy nejrůznějších segmentů a velikostí, auditorkou age managementu, lektorkou, koučkou a konzultantkou v oblasti lidského kapitálu; v roce 2018 absolvovala u prestižní britské organizace Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) a stala se certifikovaným HR Managerem.