Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

Management lidských zdrojů I. po SARS-CoV-2


V rámci kurzu budeme společně hledat odpovědi na tyto otázky:

Jak vyjít z krize posíleni profesně i lidsky - jak obsadit správná místa správnými lidmi - jak komunikovat se zaměstnanci - jaká specifika přináší online komunikace - jak dobře vést přijímací nebo hodnotící rozhovor 

Kurz Vám přináší inspirující diskuse a výměnu zkušeností s kolegy.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro daňové poradce, jejich spolupracovníky, majitele daňových kanceláří a OSVČ.

Obsahová náplň

Aby Vaše firma dlouhodobě prosperovala, udržela si dobrou pověst a ustála nenadálé změny, je potřeba mít správné lidi na správných místech. Jak toho dosáhnout se dozvíte v tomto kurzu.

Změny nenastávají jen v zákonech.  Restrikce a strach související s nákazou SARS-CoV-2 nám přináší nové zkušenosti v komunikaci se zaměstnanci, jak prostřednictvím nových technologií, tak např. nutností zavést home office. Změny se dotýkají i procesů v řízení lidských zdrojů. 

Přinášíme Vám možnost natrénovat novou disciplínu, řízení lidských zdrojů, posílit jméno firmy a ustát nenadálé změny, či dokonce využít tyto změny pro zvýšení efektivity. Pojďme se seriózně pobavit o Vašich zjištěních v této oblasti v době karanténních opatření. Proto, aby Váš tým, firma a jeho jednotliví členové byli sehraní tak, jako týmy v pit stopech při závodech Formule 1, je důležité se zabývat mimo daně i řízením lidských zdrojů. Prozradíme Vám, co všechno řízení lidských zdrojů obnáší, že organizační struktura se neaktualizuje jen při auditu. Předáme Vám zkušenosti i návody, jak vést efektivně rozhovory nejen s kandidáty na Vámi obsazovanou pozici, ale i s Vašimi zaměstnanci, a to i formou on-line.

Prostřednictvím cvičení na praktických příkladech nalezneme společně odpovědi nejen na tyto otázky:

 • Co Vám doba karanténních opatření ukázala ve vztahu k Vašim zaměstnancům?
 • Jak významnou roli hraje řízení lidských zdrojů ve Vaší firmě?
 • Jaké výhody může přinést organizační struktura?
 • Je rozložení pracovních pozic ve Vaší firmě smysluplné a efektivní?
 • Z jakého důvodu, jakými prostředky a koho hledáte?
 • Kdo jsou správní lidé do Vaší firmy?
 • Jak a jakými prostředky hledají uchazeči o zaměstnání vhodného zaměstnavatele?
 • Jaké jsou aktuální trendy v náboru nových spolupracovníků?
 • Jak dobře popsat pracovní pozici?
 • Jak sestavit trefný inzerát na novou pracovní pozici?
 • Jaké může mít důsledky zveřejnění inzerátu dovnitř Vaší firmy?
 • Kde všude můžeme hledat spolupracovníky i bez inzerce?
 • Jaké jsou vhodné postupy při výběrovém řízení na novou pozici?
 • Jak vybrat vhodné kandidáty a jak je pozvat na pohovor?
 • Proč bychom neměli podceňovat přípravu na pohovor s kandidáty?
 • Co všechno můžeme získat dobře vedeným pohovorem?
 • Co nám může efektivně vedený pohovor s kandidátem odhalit?
 • Co s kandidáty, kteří při pohovoru neuspěli?
 • Jak pomoci adaptaci nového spolupracovníka do stávajícího teamu? Může být věkový rozdíl překážkou?
 • Máte zkušenosti se sestavením zaškolovacího plánu?
 • Jak zajistit, aby čas a energie vložená do zaškolení nového spolupracovníka byl investicí, nikoli nákladem?
 • A když nejsme s vybraným kandidátem spokojeni, co můžeme podniknout?

Organizační pokyny

Pracujeme ve skupince max. 10 osob. Download: Letáček školení.

 

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.

Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.

Absolvovala VŠE v Praze, postgraduální studium na PF Univerzity Karlovy a postgraduální studium Mezinárodního daňového práva na Wirtschaftsuniversität ve Vídni. Tamtéž získala v roce 2019 Vienna Certificate in Transfer Pricing. Je daňovou poradkyní, soudní znalkyní a certifikovanou profesní účetní. Má dlouholeté zkušenosti na vrcholových manažerských pozicích v tuzemských firmách a mezinárodních korporacích v segmentu obchodu, realit, investic, strojírenství, retailu a zpracovatelského průmyslu. V Německu získala certifkát coach v roce 2011 a v roce 2014 certifikát trainer.

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD

Je architektkou L&D programů pro firmy nejrůznějších segmentů a velikostí, auditorkou age managementu, lektorkou, koučkou a konzultantkou v oblasti lidského kapitálu; v roce 2018 absolvovala u prestižní britské organizace Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) a stala se certifikovaným HR Managerem.