• Informace
 • Daně se digitalizují. Jsou daňoví poradci připraveni? Prof...

Daně se digitalizují. Jsou daňoví poradci připraveni? Profesní konference

 

 


 

Komora daňových poradců České republiky pořádá společně s Confédération Fiscale Européenne 10. profesní konferenci zaměřenou na digitalizaci daňových služeb a na výzvy, kterým daňové poradenství čelí v důsledku digitalizace a vzestupu umělé inteligence.
Přednášející budou z řad zástupců Evropského parlamentu, Evropské komise, OECD, daňových poradců a zahraničních univerzit. Konference proběhne v anglickém jazyce. 

Akce proběhne v Kongresovém centru ČNB v Praze

Novinky k akci zveřejňujeme na   


Program 

K o n f e r e n c e  p r o b ě h n e  v  a n g l i c k é m  j a z y c e.

24. listopadu 2017 (pátek) Odborný program 

09:00 - 09:30 

 Káva na uvítanou

09:30 - 10:00
 

 

 Zahájení

 • Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR a viceprezidentka CFE 
 • Piergiorgio Valente, prezident CFE  
 • Radek Neužil, tajemník KDP ČR

10:00 - 12:30

 

 

 Panel I: How are tax systems adapting to the new digital reality? 
 Jakým způsobem se daňové systémy přizpůsobují na novou digitální realitu? 

 Moderátor: Wim Gohres, vedoucí výboru CFE pro profesní otázky
 Přednášející: 
12:30 - 13:15   Oběd

13:15 - 15:00

 

 

 Panel II:  The pace and scale of tax digitalisation 
 Rychlost a míra daňové digitalizace 

 Moderátor: Wim Gohres, vedoucí výboru CFE pro profesní otázky
 Přednášející:

15:00 - 15:15  Přestávka na kávu

15:15 - 16:45  

 

 

 

 Panel III: How is digitalisation affecting professionals: is the tax profession ready?
 Výzvy pro daňové poradce - je profese na digitalizaci připravena?

 Moderátorka: Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR a viceprezidentka CFE
 Přednášející:  

16:45 - 17:00

Shrnutí a závěr
Ian Hayes, první viceprezident CFE

** Informace o přednášejících budou upřesněny.

Přednášející vystupující na konferenci se budou věnovat následujícím tématům a otázkám:

 • Jsou daňoví poradci připraveni reagovat na nové výzvy, plynoucí z digitalizace a nástupu umělé inteligence?

 • Jak je právo přizpůsobeno na novou digitální realitu? Jak lépe porozumět výzvám, jež pro daňové systémy přináší digitalizace?

 • Jakým způsobem regulujeme umělou inteligenci? Měli bychom zdanit roboty?

 • Mají digitalizace a vznik umělé inteligence negativní dopad na daňové poradce?

 • Bude digitalizace daňového poradenství znamenat přesun práce daňových poradců z oblasti zajištění pomoci při plnění základních daňových povinností do oblasti daňového poradenství s vyšší přidanou hodnotou?

 • Do jaké míry je třeba, aby daňoví odborníci zaujímali inovační přístup v reakci na tyto výzvy?

 • Je možno předpokládat, že daňoví poradci budou mít prospěch z rozvoje digitalizace a  elektronizace (například předvyplněná daňová přiznání), jež může ve skutečnosti přesunout potřeby klientů z oblasti základní asistence do oblasti komplexnějšího daňového poradenství?

 • Může digitalizace vést ke snížení velikosti daňového sektoru?

 • Jaká je reakce regulátorů ze strany Evropské unie, OECD a národních vlád?

 • Jakým způsobem se digitalizace dotýká práv daňových poplatníků - právo na ochranu soukromí například ve vztahu k zpracování dat? 

 


Přihláška

Na profesní konferenci se přihlasíte pomocí následujícího odkazu. Přihlášku je možné vytvořit i pro více osob zároveň. Pro objednání je nutné se na stránky přihlásit pod účtem daňového poradce nebo si na stránkách zřídit účet jako veřejnost.

Účastnický poplatek činí 

 • pro daňové poradce a veřejnost 4 990 Kč vč. DPH 
 • pro studenty 1 650 Kč vč. DPH 

Ubytování není součástí ceny. Ubytování si účastníci zajišťují individuálně.

Přihláška on-line

 


Ubytování

Ubytování během akce je možné rezervovat v následujících hotelech v okolí místa konání pomocí objednávkového formuláře:

Jak se dostat z hotelů na místo konání do Kongresového cetra ČNB, Senovážné nám. 866/30, 110 00 Praha 1-Nové Město.


Partneři

Partnerské instituce

                                  

 

Komerční partneři

                   

   

 Záštita

 


Kontakt

Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 329

Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 317