Daně se digitalizují. Jsou daňoví poradci připraveni? Profesní konference

 

 


 

Komora daňových poradců České republiky pořádá společně s Confédération Fiscale Européenne 10. profesní konferenci zaměřenou na digitalizaci daňových služeb a na výzvy, kterým daňové poradenství čelí v důsledku digitalizace a vzestupu umělé inteligence. Přednášející budou z řad zástupců Evropského parlamentu, Evropské komise, OECD, daňových poradců a zahraničních univerzit. Konference proběhne v anglickém jazyce. 

 

 

Novinky k akci zveřejňujeme na   


Program 

K o n f e r e n c e  p r o b ě h n e  v  a n g l i c k é m  j a z y c e.

Přednášející vystupující na konferenci se budou věnovat následujícím tématům a otázkám:

 • Jsou daňoví poradci připraveni reagovat na nové výzvy, plynoucí z digitalizace a nástupu umělé inteligence?

 • Jak je právo přizpůsobeno na novou digitální realitu? Jak lépe porozumět výzvám, jež pro daňové systémy přináší digitalizace?

 • Jakým způsobem regulujeme umělou inteligenci? Měli bychom zdanit roboty?

 • Mají digitalizace a vznik umělé inteligence negativní dopad na daňové poradce?

 • Bude digitalizace daňového poradenství znamenat přesun práce daňových poradců z oblasti zajištění pomoci při plnění základních daňových povinností do oblasti daňového poradenství s vyšší přidanou hodnotou?

 • Do jaké míry je třeba, aby daňoví odborníci zaujímali inovační přístup v reakci na tyto výzvy?

 • Je možno předpokládat, že daňoví poradci budou mít prospěch z rozvoje digitalizace a  elektronizace (například předvyplněná daňová přiznání), jež může ve skutečnosti přesunout potřeby klientů z oblasti základní asistence do oblasti komplexnějšího daňového poradenství?

 • Může digitalizace vést ke snížení velikosti daňového sektoru?

 • Jaká je reakce regulátorů ze strany Evropské unie, OECD a národních vlád?

 • Jakým způsobem se digitalizace dotýká práv daňových poplatníků - právo na ochranu soukromí například ve vztahu k zpracování dat? 

24. listopadu 2017 (pátek) Odborný program 

09:00 - 09:30       

Káva na uvítanou

09:30 - 10:00 Zahájení
 
 10:00- 12:30          

Panel I: Regulatory aspects, digitalisation of tax and artificial intelligence, how are tax systems adapting to the new digital reality 
Regulační aspekty, digitalizace daní a umělá inteligence, jakým způsobem se daňové systémy přizpůsobují na novou digitální realitu 

12:30 - 13:15 

Oběd
13:15 - 15:00 

Panel II: Tax Digitalisation and the IT aspects - is this moving forward too fast? 
Daňová digitalizace a aspekty IT - je tento pohyb kupředu příliš rychlý? 

15:00- 15:15

Přestávka na kávu

15:15- 16:45 

Panel III: Tax Advisers - Challenges for the profession 
Daňoví poradci - výzvy pro tuto profesi 

 16:45 - 17:00

Shrnutí a závěr

Informace o přednášejících budou upřesněny.

 


Přihláška

Na profesní konferenci se přihlasíte pomocí následujícího odkazu. Přihlášku je možné vytvořit i pro více osob zároveň. Pro objednání je nutné se na stránky přihlásit pod účtem daňového poradce nebo si na stránkách zřídit účet jako veřejnost.

Účastnický poplatek činí 

 • pro daňové poradce a veřejnost 3.990 Kč vč. DPH (cena bude upravena podle aktuálního kurzu koruny, cena je 150 EUR)
 • pro studenty 1.330 Kč vč. DPH (cena bude upravena podle aktuálního kurzu koruny, cena je 50 EUR)

Ubytování není součástí ceny. Ubytování si účastníci zajišťují individuálně.

Přihláška on-line

 


Ubytování

Ubytování během akce je možné rezervovat v následujících hotelech v okolí místa konání pomocí objednávkového formuláře:

Jak se dostat z hotelů na místo konání do Kongresového cetra ČNB, Senovážné nám. 866/30, 110 00 Praha 1-Nové Město.


Partneři

            

     

   

Záštita

 


Kontakt

Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 329

Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 317