Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

Kam a jak dál? Sestavte si svou pracovní vizi na další roky

Pro úspěch každého podnikání je nejdůležitější vědět odkud, kam a proč jdu – tedy jakou mám vizi, jak ji mohu realizovat a jaké konkrétní kroky podniknu, abych ji naplnil/a. Cílem tohoto kurzu je pomoci účastníkům takovou vizi vytvořit a zároveň jim dodat potřebné nástroje pro její uskutečnění.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména pro daňové poradce, jejich spolupracovníky.

Doporučení od kolegů na kurzy osobního rozvoje:
Kouč je poradce, expert, v oblasti měkkých dovedností stejně jako my v oblasti tvrdých dovedností. A když se spojí koučka a daňová poradkyně, auditorka, direktorka z „velké čtyřky“ se znalostí měkkých dovedností, vznikne nabídka vskutku zajímavá. Je čas na změnu! Buďme více lidmi, nejen těmi respektovanými tvrďáky, buďme tu pro lidi a s lidmi a více naslouchejme. Když vhodně tyto zásady protřepeme, budeme mít dlouhodobý úspěch s novou přidanou hodnotou měkkých dovedností zaručen.

Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M., daňová poradkyně, náhradník Prezidia KDP ČR; garantka kurzů osobního rozvoje při KDP ČR

Obsahová náplň

•  Ujasnění odkud jdu, kam chci kráčet a proč;
•  Vím, jaké jsou základní stavební kameny mé pracovní, firemní a životní vize – moje znalosti a zkušenosti, silné stránky, vášně, poslání;
•  Jaké jsou moje hodnoty a jejich vliv na firmu a její kulturu;
•  Jak mohu využít moje životní milníky a křižovatky  - co jsem z nich o sobě dozvěděl/a a jak je ještě použiji;
•  Techniky, které mi pomohou v uchopení mých představ o budoucnosti – např. vizualizace, práce s emocemi, vision board, začít od konce;
•  Sestavení plánu a dosažení mých dlouhodobých cílů a přání;
•  Co mi pomůže v dosažení mé vize – moje motivace a návyky a je dlouhodobě podporovat;
•  Business model You aneb LeanCanvas na vlastní osobě.

Kurz kombinuje vhodný poměr teoretického základu a praktického přístupu. Těžiště kurzu je v modelových situacích, případových studiích, hraní rolí a praktickém nácviku.

Organizační pokyny

Účastníci kurzu dostanou bohaté materiály, v průběhu kurzu je pro ně připraveno drobné občerstvení. Školení probíhá ve skupince max. 12 osob.

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310310 31.10.2019 2019-10-31T09:00:00+01:00 - 01.11.2019 2019-11-01T17:00:00+01:00 Brno 602 00, Údolní 33, malá zasedací mísnost - Otevřená zahrada 0 Ing. Lenka Mrázová, FCCA
Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D.
přihlásit na termín
310310 07.11.2019 2019-11-07T09:00:00+01:00 - 08.11.2019 2019-11-08T17:00:00+01:00 Praha 3 - Žižkov, Vlkova 628/36, velká zasedací místnost - Pracovna 0 Ing. Lenka Mrázová, FCCA
Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D.
přihlásit na termín

Přednášející

Kurzem Vás provedou zkušené lektorky Lenka a Hana, které vedou úspěšně další kurzy osobního rozvoje na Komoře daňových poradců.

Ing. Lenka Mrázová, FCCA

Ing. Lenka Mrázová, FCCA

Daňová poradkyně. Po 21 letech v oblasti daňového poradenství a auditu ve středně velké firmě (Proxy) a v korporaci (PwC) vyměnila sféru přesných čísel, zákonů a procesů za sféru tvořivé pomoci a rozvoje lidí.

Mgr. Hana  Vykoupilová, Ph.D.

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D.

Konzultantka, lektorka a koučka. Věnuje se rozvoji lidského potenciálu na všech úrovních firemní hierarchie. Je akreditovaným Profesionálním koučem (MŠMT) a kvalifikovaným Lektorem dalšího vzdělávání (MŠMT). Reference: Hartmann Rico, a. s., Cooper Standard Automotive, BMT Medical Technology, Regionální hospodářská komora apod.