Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

Kam a jak dál?

MOJE VIZE V PROMENLIVÉ DOBĚ
Pro úspěch každého podnikání je nejdůležitější vědět odkud, kam a proč jdu – tedy jakou mám vizi, jak ji mohu realizovat a jaké konkrétní kroky podniknu, abych ji naplnil/a. Cílem tohoto kurzu je pomoci účastníkům takovou vizi vytvořit a zároveň jim dodat potřebné nástroje pro její uskutečnění I VE VELMI PROMĚNLIVÉ DOBĚ.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména pro daňové poradce, jejich spolupracovníky.

Doporučení od kolegů na kurzy osobního rozvoje:
Kouč je poradce, expert, v oblasti měkkých dovedností stejně jako my v oblasti tvrdých dovedností. A když se spojí koučka a daňová poradkyně, auditorka, direktorka z „velké čtyřky“ se znalostí měkkých dovedností, vznikne nabídka vskutku zajímavá. Je čas na změnu! Buďme více lidmi, nejen těmi respektovanými tvrďáky, buďme tu pro lidi a s lidmi a více naslouchejme. Když vhodně tyto zásady protřepeme, budeme mít dlouhodobý úspěch s novou přidanou hodnotou měkkých dovedností zaručen.

Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M., daňová poradkyně, náhradník Prezidia KDP ČR; garantka kurzů osobního rozvoje při KDP ČR

Obsahová náplň

  • Ujasnění odkud jdu a kam přes peripetie doby chci kráčet a proč;
  • Vím, jaké jsou základní stavební kameny mé pracovního, firemního a životní směřování – moje znalosti a zkušenosti, silné stránky, vášně, poslání;
  • Jaké jsou moje hodnoty a jejich vliv na firmu a její kulturu;
  • Jak mohu využít moje životní milníky a křižovatky  - co jsem z nich o sobě dozvěděl/a a jak je ještě použiji;
  • Techniky, které mi pomohou v uchopení mých představ o budoucnosti – např. vizualizace, práce s emocemi, vision board, začít od konce;
  • Sestavení záměrů a plánů na dosažení mých dlouhodobých cílů a přání;
  • Co mi pomůže v dosažení mé vize – moje motivace a návyky a jak je dlouhodobě podporovat;
  • Business model You aneb LeanCanvas na vlastní osobě.

Kurz kombinuje vhodný poměr teoretického základu a praktického přístupu. Těžiště kurzu je v modelových situacích, případových studiích, hraní rolí a praktickém nácviku.

Těžiště kurzu je v aktivování vlastních nástrojů pro dobu tekutých písků.

Organizační pokyny

Účastníci kurzu dostanou bohaté materiály, v průběhu kurzu je pro ně připraveno drobné občerstvení. Školení probíhá ve skupince max. 10 osob.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Kurzem Vás provedou zkušené lektorky Lenka a Hana, které vedou úspěšně další kurzy osobního rozvoje na Komoře daňových poradců.

Ing. Lenka Mrázová, FCCA

Ing. Lenka Mrázová, FCCA

Daňová poradkyně. Po 21 letech v oblasti daňového poradenství a auditu ve středně velké firmě (Proxy) a v korporaci (PwC) vyměnila sféru přesných čísel, zákonů a procesů za sféru tvořivé pomoci a rozvoje lidí.

Mgr. Hana  Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD

Je architektkou L&D programů pro firmy nejrůznějších segmentů a velikostí, auditorkou age managementu, lektorkou, koučkou a konzultantkou v oblasti lidského kapitálu; v roce 2018 absolvovala u prestižní britské organizace Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) a stala se certifikovaným HR Managerem.