Kontaktní osoba

Ing. Veronika Nováčková
E-mail: novackova@kdpcr.cz
Tel.: 542422328

Právní vzdělávání pro poradenství Praha - Mezinárodní právo veřejné

KDP ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze pořádá dvouletý vzdělávací program Právní vzdělávání pro poradenství. Cílem je doplnit posluchačům základy teoretického právního vzdělání a rozšířit jim právní znalosti využitelné v jejich praxi. Právní vzdělávání absolvovalo v minulosti více než 1 400 účastníků.

Nabízíme Vám možnost účastnit se pouze jednotlivých přednášek.

Pro koho je kurz určen

Toto vzdělávání je určeno daňovým poradcům, jejich spolupracovníkům a právnickým osobám vykonávajícím daňové poradenství a další odborné veřejnosti.

Obsahová náplň

3. přednáška: Mezinárodní právo veřejné

Postavení mezinárodního práva, vztah mezinárodních smluv k vnitrostátnímu právu, klíčové instituce a organizace, výklad mezinárodních právních norem…

Organizační pokyny

Cena
1.900,- vč. DPH - daňoví poradci, asistenti DP evidovaní v seznamu KDP ČR,
2.200,- vč. DPH - odborná veřejnost.

Asistent daňového poradce, zaškrtne při rezervaci políčko "Asistent DP evidovaný v seznamu KDP ČR" a do poznámky vepíše svoje číslo asistenta.

Přednáška je nabízena z dvouletého cyklu Právního vzdělávání pro poradenství, které probíhá ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Účastnický poplatek zahrnuje 1 školící den, podkladové studijní materiály a drobné občerstvení.

Místo konání
Praha, Univerzita Karlova - Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7. Učebna 220. Mapa zde.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu