Stále častěji zaznívá napříč různými sektory ekonomiky, že administrativní zátěž podnikatelů je enormní

Publikováno 23.05.2024
Autor: Ing. Radek Neužil, LL.M.

Nejen k Absurditě roku, ale rovněž k mnoha dalším tématům z oblasti daní se v rozhovoru vyjádřil Radek Neužil, tajemník Komory daňových poradců ČR.

Komora daňových poradců v letošním roce přispěla nominací do ankety Absurdita roku. Co podle vás obecně nejvíce zatěžuje podnikatele?


Naše nominace na Absurditu roku je vlastně takový příklad toho, jak z jednoduché věci udělat složitou. Úprava dohod o provedení práce, jak byla obsažena v konsolidačním balíčku, v podstatě znamenala jejich konec nebo výrazné omezení. To vše proto, že nově nastavená pravidla a s nimi spojená administrativa se stala v praxi prakticky neproveditelnou. Aktuálně schvalovaná novelizace situaci částečně napravuje, ale i tak komplikace přetrvávají. Co si v minulosti většina zaměstnavatelů byla schopna administrovat sama, se dnes, obávám se, bez externí pomoci specialistů na mzdové účetnictví neobejde. Stále častěji zaznívá napříč různými sektory ekonomiky, že administrativní zátěž podnikatelů je enormní a místo, aby se firmy soustředily na své podnikání, potýkají se s administrativou a vykazováním všeho druhu. Přitom pochybnosti o tom, jak efektivně a zda vůbec se s reportovanými daty a informacemi na straně státu pracuje, jsou značné.

A co podnikatelům naopak nejvíce pomáhá nebo má potenciál pomoci?

Digitalizace je určitě cesta ke zlepšení efektivity jak na straně státu, tak podnikatelského sektoru. Automatizace rutinních úloh, vytěžování dat a jejich efektivní využívání a sdílení. Všude se mluví o umělé inteligenci, přitom podle dat Intrastatu ji používá v České republice jen 6 % firem, a to je málo. Dobrou zprávou je, že se snad v této oblasti blýská na lepší časy i na straně státu, minimálně ambice věci posunout je vidět v různých agendách státní administrativy. Například finanční správa nastartovala řadu akcí včetně záměru vybudování nového informačního systému, Portál MOJE daně obsahuje stále více funkcí, které usnadní podnikatelům, ale i občanům život. Dobrým příkladem je letos spuštěné předvyplnění přiznání k dani z nemovitosti, které automaticky natáhne údaje z katastru, a poplatník je tak nemusí do formuláře složitě dohledávat a přepisovat.

Při loňském rozhovoru jste v odpovědi na dotaz, jaké jsou hlavní rozdíly v daňovém prostředí u nás a v zahraničí, mimo jiné odpověděl, že daně jsou složité všude. Proč tomu tak je?

Většina států považuje nastavení daní, kromě DPH, které je v EU harmonizované, za svoji svrchovanou kompetenci. A protože jsou daně do značné míry politikum, tak se s nimi podle toho pracuje. Kromě toho, že jsou daně hlavní zdroj příjmů státních rozpočtů, jsou i nástrojem regulace, mohou hrát zásadní roli ve volebních argumentech a ovlivňovat voličské preference, a tak se z jedné strany hledají způsoby, jak jich vybrat co nejvíce a z druhé, jak někomu třeba ulevit nebo ulehčit život. No a taky se často vlády snaží novelizacemi daňových zákonů ucpávat různé díry, které mohou být využity k tomu, že se nakonec daní zaplatí méně nebo vůbec. Jenže čím jsou zákony složitější, tím paradoxně může takových děr přibývat, protože se nikdy nepodaří pokrýt stoprocentní spektrum životních situaci. I na globální úrovni a na půdě EU se stále častěji naštěstí ozývá, že vychýlené kyvadlo složitých daňových pravidel včetně všemožného reportingu a evidenčních povinností je třeba poslat opačným směrem zpátky k rovnováze a současný stav je neudržitelný. Jsem tedy mírným optimistou, že by se věci pomalu mohly začít zlepšovat.

Jak podnikatel pozná kvalitního daňového poradce?

Komora garantuje odbornost všech daňových poradců prostřednictvím kvalifikační zkoušky, která je opravdu těžká a udělat ji není vůbec jednoduché. Z druhé strany, daňové poradenství je služba, a tak ve výběru daňového poradce mohou hrát úlohu i jiné věci, než odbornost, třeba osobní sympatie. I díky zákonné profesní mlčenlivosti se totiž jedná o službu, postavenou na důvěře mezi daňovým poradcem a jeho klientem. Jako zásadní se při výběru daňového poradce ukazují reference a doporučení. Důležité také je, že podle průzkumu, který si Komora nechala zpracovat nezávislou agenturou mezi podnikateli, je spokojenost s daňovými poradci velmi vysoká, což potvrzuje, že za odborností daňových poradců si Komora stojí.

Jaké novinky plánuje Komora daňových poradců pro jednotlivé daňové poradce?

Obecným znakem dnešní doby, týkajícím se podnikatelů, daňové poradce nevyjímaje, je vysoké zatížení různorodými povinnostmi, které vlastně s výkonem samotné profese tak úplně nesouvisejí. V daňovém poradenství jsou to například identifikační, kontrolní a oznamovací povinnosti ve věci pravidel proti praní špinavých peněz. Když jsme tak přemýšleli, kde nasadit prvního chatbota na interním webu Komory, padla volba na takzvanou profesní problematiku, kam oblast AML patří. Prostě zjednodušit daňovým poradcům život při jejich potřebě rychle a přesně vyhledat informaci v oblasti, se kterou se nemusí potkávat na denní bázi. No a druhý chatbot, kterého chystáme, ten bude pomáhat s propagací daňového poradenství a bude vysvětlovat veřejnosti i potencionálním zájemcům o vstup do profese, o čem daňové poradenství je a jaké skýtá výhody. S digitalizací jsou spojené i další chystané projekty, zkoušíme třeba nabídnout daňovým poradcům komplexní produkt, který bude řešit garantované cloudové úložiště, technickou podporu při ochraně digitálních dat a pojištění kybernetických rizik. V běhu je i portál pro elektronické vyřizování jakýchkoliv záležitostí s Komorou bez nutnosti cokoliv posílat nebo vyplňovat papírové formuláře.

Má Komora daňových poradců nějaké možnosti ovlivňovat nastavování legislativních pravidel v oblasti daní?

Ano, nějaké možnosti jsou a nejsou úplně zanedbatelné. V legislativním procesu má totiž Komora postavení povinného připomínkového místa pro oblast daňového poradenství a témat, které s daněmi souvisejí.  Aktivně tak uplatňuje připomínky v připomínkových řízeních, komunikuje v záležitostech daňové legislativy primárně s ministerstvem financí, ale také s jednotlivými poslanci, senátory nebo členy legislativní rady vlády. Ovšem jako při každém vyjednávání, někdy je třeba udělat kompromis, někdy vaše názory druhá strana nechce slyšet nebo nechce připustit jiný názor. Důležité, co je v této souvislosti potřeba zmínit, je to, že Komora se vůbec nechce vyjadřovat k politické rovině věci, tedy například k tomu, jaká má být výše daňové sazby, naopak se maximálně snaží o to, aby technická stránka návrhů zákonů dávala smysl a zákony byly v praxi proveditelné. Součástí vize Komory je proto i následující konstatování, které myslíme vážně „Komora usiluje o stabilní a srozumitelné daňové prostředí.“


Zdroj: firmaroku.cz, 23.5.2024 00:00