Absurdní, neseriózní, byrokratické. Odborníci cupují Jurečkův „nebezpečný“ zákoník práce

Publikováno 15.10.2022
Autor: Komora daňových poradců ČR

Ve stínu vysoké inflace a ruské agrese na Ukrajině se na ministerstvu práce a sociálních věcí připravuje novela, nad kterou odborníci kroutí hlavou. Obsažen v ní bude například i nárok na home office a jeho náhrada. V připomínkovém řízení je ale předloha ztrhána zejména za svou byrokratickou náročnost a nákladnost. Odborníci navíc upozorňují, že ustanovení může zcela ochromit pracoviště.

Záměrem bylo dostat do českých zákonů práci z domova, která zažila boom během covidové krize. Novela zákoníku práce vznikla na ministerstvu práce kvůli transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady. Zavést měla rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Tedy aby mohli například zaměstnaní rodiče lépe zvládat péči o děti. Evropská pravidla se ale v zákoníku doplnila i o další povinnosti, které nejvíce vadí právě institucím v připomínkovém řízení.

Ostře proti novele například vystoupila Hospodářská komora, která své výhrady rozepsala na třiadvaceti stránkách. Zástupcům zaměstnavatelů vadí i fakt, že vláda Petra Fialy (ODS) touto novelou pošlapává své programové prohlášení. V něm se totiž koalice zavázala, že na doporučení Hospodářské komory dojde ke zatraktivnění dohody o provedení práce zejména u snížení odvodového zatížení dohodnutých výdělků. V praxi by se po této novele měl stát pravý opak.

Podle komory je totiž možné, že naopak dojde k administrativní a finanční zátěži natolik, že společnostem hrozí zánik pracovních dohod i práce z domova. „Za neseriózní označujeme, že ačkoliv se ministerstvo zaštiťuje implementační povinností vyplývající z evropských směrnic, mnohé ministerstvem práce navrhované parametry dohod, jako je úprava dovolené, příplatků, náhrad nebo překážek, evropská směrnice vůbec neobsahuje,“ uvedla komora v připomínkovém řízení.

Povinná kontrola zaměstnanců

Dalším problémem podle komory je, že novela zavádí povinnost zaměstnavatele určit zaměstnanci rozvrh pracovní doby, i když se jedná o dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Kritika také padá na to, jak novela zákoníku upravuje povinnosti zaměstnavatelů u práce z domova. „V případě, že by se ministerská úprava práce z domova přijala do praxe, zaměstnavatelé by museli znovu sjednat řádově několik set tisíc, možná dokonce přes milion dohod o práci na dálku,“ uvedla komora.

Absurditou také má být, že v případě mimořádné situace bude muset zaměstnavatel nařizovat home office. Spolu s tím je ale spojená plošná kontrola zaměstnanců, zda je jejich místo práce způsobilé pro výkon práce.

Výhrady nemá jen Hospodářská komora. Návrh cupuje i Asociace malých a středních podniků, která by chtěla zachovat co nejmenší legislativní ukotvení home office. „Jako nesystémový až dokonce šikanózní vidíme návrh ustanovení, kdy musí zaměstnavatel zdůvodňovat jakoukoliv žádost zaměstnance. Zdůvodnění je zcela pochopitelné u zásadních změn v rámci pracovního poměru jako je např. ukončení pracovního poměru,“ kritizuje přemíru administrativní náročnosti.

Zásadní připomínky má také Úřad vlády, ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti nebo Bezpečnostní informační služba. Z odborných institucí návrh kriticky připomínkuje například Českomoravská konfederace odborových svazů, Sdružení místních samospráv nebo Komora daňových poradců.Zdroj: cnn.iprima.cz, 15. 10. 2022 08:45