Částečné pracovní úvazky se slevou na pojistném

Publikováno 27.10.2022
Autor: Ing. Vlastimil Sojka

V porovnání se západními zeměmi EU se v Česku stále nabízí málo pozic na zkrácený úvazek. Tvrdí to personalisté i statistiky Eurostatu. Naposledy na to poukázala poradenská společnost PwC a Tesco.

Pro rodiče po mateřské by to byla příležitost, jak se rychleji zapojit do práce, otevřelo by to i více možností studentům. Hovoří se tak o sdílených pracovních pozicích.

Zatraktivnit firmám zkrácené úvazky by měla novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení, která začne platit od 1. února 2023.

„Novela zavádí pětiprocentní slevu na pojistném, které odvádí zaměstnavatel. Nově tak bude zaměstnavatel místo 24,8 procenta z vyměřovacího základu zaměstnance odvádět pouze 19,8 procenta. Tato sleva bude ale uplatnitelná jen pro určité skupiny zaměstnanců,“ shrnul advokát David Šupej z kanceláře Sedlakova Legal.

Zaměstnavatel bude mít nárok na slevu na pojistném například za zaměstnance, kteří jsou starší 55 let. Dále půjde o rodiče pečující o dítě do 10 let, studenty (osoby připravující se na budoucí povolání studiem podle zákona o důchodovém pojištění), osoby, které v předchozím roce prošly rekvalifikací, osoby se zdravotním postižením nebo osoby mladší 21 let.

Řada podmínek

„U osob mladších 21 let je výjimka z povinnosti zkráceného úvazku. Při zaměstnání těchto osob má zaměstnavatel nárok na slevu, i když budou pracovat ve větším rozsahu. Jde o záměr podpořit zaměstnávání čerstvých absolventů odborných učilišť a středních škol, kteří vstupují na trh práce,“ dodal Šupej.

Finance

Nárok na slevu na pojistném je podmíněn také tím, že je se zaměstnancem (kromě těch mladších 21 let) sjednána kratší pracovní doba, než činí stanovená týdenní pracovní doba. „Rozsah takto stanovené kratší pracovní doby činí nejméně osm hodin a nejvíce 30 hodin týdně. Sleva se vztahuje i na zaměstnance, kteří uzavřeli pracovní smlouvu již před nabytím účinnosti zákona,“ vysvětlila daňová specialistka společnosti Kodap Barbora Jeníková.

Podle ní zároveň platí, že pokud zaměstnanec u téhož zaměstnavatele vykonává více zaměstnání, náleží mu sleva jen z jednoho zaměstnání. Limit počtu hodin se pak vztahuje na všechna tato zaměstnání dohromady.

Nejvíce v IT a marketingu

Aktuálně se po celé ČR nabízí přes 2500 pracovních pozic na zkrácený úvazek. Jedná se zejména o IT a marketing. Objevují se nabídky na konzultační práce pro personalistiku nebo prodejce tarifů mobilního operátora. Mezi zkrácenými úvazky jsou také pozice sociální pracovník, sestra dialyzačního střediska, asistentka v advokátní kanceláři na odpoledne, učitelka češtiny pro první stupeň, řidič traktoru, účetní, barmanka pro jazzový klub, recepční, asistentka generálního ředitele, výkupčí vozidel. Zdroj: Jobs.cz

Musí se žádat

Slevu lze za kalendářní měsíc poskytnout za téhož zaměstnance také pouze jednomu zaměstnavateli. Nárok na slevu se neuplatní automaticky, zaměstnavatel o slevu musí požádat prostřednictvím předepsaného tiskopisu a doložit skutečnosti, které její poskytnutí odůvodňují.

Zatímco pro zaměstnance může být rozšířená nabídka kratších pracovních úvazků motivující, pětiprocentní sleva na pojistném zaměstnavatelům příliš neuleví.

„Zaměstnavatelé tuto slevu rádi využijí, ale spíš k tomu, aby si zlevnili již existující pracovněprávní vztahy založené na zkráceném úvazku, případně aby jejich parametry po dohodě se zaměstnanci lehce upravili. Zde se systém zpracování mezd opět výrazně komplikuje,“ myslí si daňový poradce Vlastimil Sojka.


Zdroj: Novinyky.cz, 27. 10. 2022 09:23