Daně 2022: odpovědi poradkyně na nejčastější dotazy čtenářů

Publikováno 01.03.2023
Autor: Bc. Blanka Marková

Při vyplňování daňového formuláře se lidé potýkají s nejrůznějšími otazníky. Například kdy danit zděděný majetek, nebo kam uvést příspěvek na prezidentskou kampaň či dar na pomoc Ukrajině. Na nejčastější dotazy čtenářů přinášíme odpovědi Blanky Markové, daňové poradkyně Ekofi.cz.

Do května 2022 jsem byla evidována na úřadě práce. Do zaměstnání jsem nastoupila až od června. Prý je pro mne výhodné, abych si sama podala daňové přiznání. Proč?

I když jste pracovala jen část roku, můžete si uplatnit celou slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun. Jenže mzdová účetní v zaměstnání uplatňuje slevu na poplatníka jen v poměrné výši 2 570 korun za měsíc. Za vás tedy od června do prosince uplatnila jen 17 990 korun. Když si podáte daňové přiznání sama, využijete slevu celou.

V daňovém přiznání za rok 2022 lze uplatnit slevu za skončenou exekuci. Jak ji mohu využít, když jsem exekuční dluh uhradil v červenci 2022?

Nemůžete, sleva totiž není určena dlužníkům, ale věřitelům. Těm, kteří měli pohledávku do 1 500 korun (původní dluh bez příslušenství), exekuce marně probíhala minimálně od začátku roku 2019 a dluh nebyl vymožen ani zčásti. Pokud je taková exekuce zastavena, exekutor přizná náhradu, kterou věřitelé uvedou do řádku 62a.

Přispěl jsem darem 5 000 korun na prezidentskou kampaň. Mohu si tyto peníze odečíst z daňového základu jako takzvanou odečitatelnou položku?

Tady obzvlášť pozor: pokud jste přispívali na prezidentskou kampaň, dar si můžete odečíst jen v případě, že jste jej poslali hnutí či politické straně, které uchazeče podporovaly, nikoli přímo kandidátovi.

Zdědil jsem byt po babičce. Rok jsem v něm bydlel, teď se chci odstěhovat a byt prodat. Jaké mi z toho plynou daňové povinnosti?

Předpokládáme, že babička v bytě žila a že to bylo déle než rok, či ho vlastnila déle než devět let. Díky tomu byste (spolu s vaším ročním bydlením) splnil takzvaný časový test a nemusel z prodeje bytu platit daň z příjmů. Podmínkou je totiž v nemovitosti dva roky bydlet či ji deset let vlastnit.

Pokud by tomu tak nebylo, musel byste peníze danit jako „ostatní příjem“ (Příloha 2 daňového přiznání, příjem podle § 10). Prodej nemusíte finančnímu úřadu hlásit, i kdybyste byt prodal za víc než pět milionů. Finanční úřad totiž dostává informace z veřejných rejstříků automaticky. Pokud v katastru dojde ke změně vlastníka, má možnost nahlédnout do spisu a z něj zjistí cenu uvedenou v kupní smlouvě, ale i způsob nabytí nemovitosti, tedy to, že jste ji zdědil a jak dlouho ji vlastnila vaše babička. Pokud by měl správce daně pochybnost, může vás vyzvat k doplnění.

Koupil jsem garsonku na hypotéku s tím, že ji budu pronajímat. Mohu zaplacené úroky využít jako odečitatelnou položku?

Nikoli. Podmínkou totiž je, že koupí nemovitosti řešíte bytovou potřebu svou či své rodiny. Pokud v bytě nebydlíte přímo vy, mohlo by tam bydlet například vaše dítě, případně třeba rodiče, kteří vás nechali bydlet ve svém původním (větším) bytě a sami šli do garsonky.

Přispívala jsem pravidelně na pomoc Ukrajině a také jsem několikrát byla jako dobrovolník v centru pomoci uprchlíkům. Dary si budu odečítat z daňového základu, protože na ně mám potvrzení. Jak je to ale s dobrovolnickou prací?

Pokud jste práci odvedla pro charitativní organizaci, vyčíslení je teoreticky možné a výše oceněné práce by mohla být potvrzena jako částka daru. Požádejte o vyčíslení a potvrzení organizátora centra pomoci uprchlíkům.

Jsme rozvedení a děti máme ve střídavé péči ve čtrnáctidenním režimu. Jak uplatnit daňové zvýhodnění?

Záleží vždy na dohodě rodičů, musejí si mezi sebou prohlášením (které přiloží k daňovým přiznáním) potvrdit, kdo bude pro konkrétní období uplatňovat zvýhodnění. Podmínkou totiž je, že rodiče neuplatní nárok na zvýhodnění současně: v daňovém přiznání musíte uvést takový počet měsíců, aby dohromady u vás obou a u jednoho dítěte nepřesáhlo zvýhodňované období jeden rok. Pokud by se rodiče nedohodli, zvýhodnění nebude možné využít.

Zdědil jsem cenný obraz. Protože k umění nemám vztah a potřeboval jsem peníze, prodal jsem ho za víc než 200 000 korun. Mám to nějak řešit v daňovém přiznání?

Ne, obraz byl vaším soukromým majetkem. Při prodeji soukromého movitého majetku zdanění podléhá jen zisk z prodeje aut, letadel či lodí, jejichž majitelem jste byl kratší dobu než rok. Kdybyste za obraz dostal víc než pět milionů korun, musel byste takový příjem – byť by byl osvobozený od daně – hlásit příslušnému správci daně nejpozději v termínu, ve kterém se podává daňové přiznání. Tato povinnost se týká věcí, které se nezapisují do speciálních rejstříků.

Pokud by tedy šlo o cennější sbírku, obraz, šperk..., potom musí prodávající finančnímu úřadu tento příjem oznámit. Jestliže by šlo o umělecké dílo, které se zapisuje do zvláštního seznamu, hlásit se nic nemusí. Na oznámení má finanční správa zvláštní tiskopis, ale nic se nestane, když je sepíšete volnou formou nebo přijdete za správcem daně ohlásit věc do protokolu. Pozor, při nesplnění této povinnosti hrozí pokuta minimálně 0,1 procenta z nepřiznaného příjmu, což u pěti milionů činí 5 000 korun.


Zdroj: iDNES.cz, 1.3.2023 00:00