Daně jsou zcela politická disciplína

Publikováno 15.08.2023

Dne 1. 12. 1992 nabyl účinnosti zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komory daňových poradců České republiky. Od tohoto data se začaly odvíjet všechny praktické aktivity, které vyústily v ustavení Komory daňových poradců České republiky a vznik samostatné profese daňových poradců. Komora symbolicky, přesně po třiceti letech, vyhlásila 1. prosinec za Den daňového poradenství a odstartovala tak oslavy 30letého výročí od vzniku této profese. A nám je skutečně velkou ctí, že pozvání k bilančnímu rozhovoru přijala prezidentka Komory, Ing. Petra Pospíšilová, a my tak máme možnost navázat na rozhovor, který jsme s paní prezidentkou před časem vedli.

Paní prezidentko, představovat Komoru daňových poradců našim čtenářům opravdu není třeba. Nicméně, prosím, přibližte nám, za jakým účelem byla KDP ČR založena a co je hlavním cílem její činnosti? Proměnil se tento cíl nějak za 30 let jejího fungování? 
Jak uvádíte v úvodu, Komora byla založena zákonem a ten vymezuje její působnost. Zákon se v tomto ohledu za těch 30 let příliš nezměnil, přibyly prakticky pouze další povinnosti pro daňové poradce, například v oblasti opatření pro boj s terorismem a proti praní špinavých peněz, ale úkol Komory je v zásadě stejný: sdružovat daňové poradce, dohlížet na řádný výkon daňového poradenství daňovými poradci, zajistit přijímání uchazečů do profese, chránit a prosazovat oprávněné zájmy daňových poradců. Komora má rovněž vytvářet předpoklady pro zvyšování kvalifikace daňových poradců, a můžu potvrdit, že činnost Komory v oblasti vzdělávání nejen daňových poradců, ale i veřejnosti, je opravdu rozsáhlá. Takže ten rámec zůstává prakticky stejný. Co se ale velmi proměnilo, je to, jakým způsobem všechny tyto oblasti zajišťujeme. Tady se snaží Komora jet „na stejné vlně“ s celým vyspělým světem, komunikace se přenáší do on-line prostoru, digitalizují se agendy, které Komora vykonává. Snažíme se o to, abychom daňovým poradcům usnadnili jejich práci, a to tak, jak jsou zvyklí pracovat – aby snadno nalezli informace na webových stránkách Komory, aby mohli s Komorou komunikovat tak, jak jim to vyhovuje, on-line či osobně. Tady je posun za těch uplynulých 30 let značný, stejně jako v jiných oborech lidské činnosti.