Koordinační výbor k otázce darů v souvislosti se situací na Ukrajině

Publikováno 06.12.2022
Autor: Komora daňových poradců ČR

Již dříve jsme Vás informovali o zákonu o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny („Lex Ukrajina“). V praxi aplikace tohoto zákona přinesla řadu otázek. Některé z otázek byly diskutovány i v rámci Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství („GFŘ“).

V rámci příspěvku se mimo jiné řešila situace, kdy zaměstnavatel vyhlásí pro zaměstnance sbírku finančních prostředků, případně věcí, které jsou následně použity např. na charitativní či humanitární účely týkající se situace na Ukrajině.

Podle GFŘ v situaci, kdy vlastnické právo k daru nejprve přechází od zaměstnance na zaměstnavatele a od zaměstnavatele na konečného obdarovaného, představuje přijetí daru pro zaměstnavatele zdanitelný příjem. Na druhou stranu lze hodnotu nepeněžitého daru při splnění podmínek zákona „Lex Ukrajina“ považovat za daňově uznatelný náklad. V ostatních případech bude hodnota daru představovat daňově neuznatelný náklad (kdy je pak v případě splnění zákonných podmínek možné odečíst hodnotu tohoto daru od základu daně).

GFŘ rovněž připouští, že pokud bude zaměstnavatelem prokázána přímá souvislost mezi bezúplatným příjmem přijatým od zaměstnanců a daňově neuznatelným nákladem, je možné takový příjem považovat za daňově nerelevantní. V takovém případě však nebude možné zároveň odečíst tento dar od základu daně.

V případě, že vlastnické právo přechází od zaměstnanců na zaměstnavatele a teprve v druhém kroku od zaměstnavatele na konečného obdarovaného není možné dle názoru GFŘ na straně zaměstnance odečíst takový dar od jeho základu daně.

Pro úplnost upozorňujeme, že závěry koordinačních výborů nejsou právně závazné, správci daně je však v praxi zpravidla respektují.

Zároveň bychom chtěli zdůraznit, že výše uvedený stručný komentář nemůže nahradit podrobné daňové posouzení konkrétní daňové situace. S těmito a jinými daňovými aspekty vám rádi pomůžeme.

V případě dotazů se prosím obraťte na autory článku nebo na daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.


Zdroj: peníze.cz, 6.12.2022 17:12