V podnikání lze najít úspory

Publikováno 10.11.2022
Autor: Ing. Vlastimil Sojka

Inflace drtí ekonomiku států, organizací i spotřebitelů. Situace, ve které se nacházíme, je přitom poměrně složitá. Složitější o to, že vlastně všechno, co se děje, nemá hospodářské kořeny. Ať už to byl covid, rusko-ukrajinský konflikt, nebo snižování uhlíkové stopy, jejich ekonomické důsledky pociťují všichni. Jak zdražování vzdorovat? A co může pomoci?

V Česku se inflace v srpnu vyhoupla na sedmnáct procent, hlavní úroková sazba byla sedm procent. V Evropě jsou však země, kde platí daleko nižší úrokové sazby a zároveň mají nižší inflaci. Žádná jednoduchá souvislost mezi výší sazeb a inflací v tuto chvíli neexistuje. Inflace je výrazně ovlivněná cenami energií. Jelikož se změny ceny elektřiny na trhu promítají kvůli rozdílné regulaci zákazníkům později, může se stát (přesně to neví nikdo), že příští rok bude inflace v jiných zemích vyšší, zatímco v Česku bude klesat.

Zkrácení faktur pomůže zaplatit neočekávané výdaje

V reakci na inflaci Česká národní banka (ČNB) v posledních měsících zvyšovala úrokové sazby, což vedlo ke zdražování úvěrů domácnostem i firmám. „Specializujeme se na zkracování splatnosti faktur, které na rozdíl od bankovních produktů není vázáno na zvyšování repo sazeb ohlašovaných ČNB. Naše P2P platforma spojuje investory a společnosti, které trápí dlouhé splatnosti faktur,“ poukazuje Adam Šoukal, CEO Platební instituce Roger. Investoři odvozují svůj výnos od zhodnocení na spořicích účtech a rizikové přirážky. Aktuálně vzrostla cena úvěrů mnohem výše než zhodnocení na spořicích účtech a situace na trhu hraje do karet alternativním možnostem financování. V posledních devíti měsících úroky, a tedy i cena financování pro firmy roste na platformě Roger o jedno procento pomalejším tempem (ve srovnání s klasickým podnikatelským úvěrem).

Banky zpřísňují navyšování úvěru a jejich riskové modely se odvíjí od klienta, respektive jeho schopnosti plnit finanční závazky. „U nás je riskový model orientovaný na bonitu odběratele. Díky tomu si u nás může snadno nechat profinancovat faktury i menší podnikatel a zabezpečit si tak dostatek prostředků na úhradu energií. Při nižších sazbách to některé podniky nepotřebovaly a byly ochotny na zaplacení od odběratele počkat až čtyři měsíce,“ sděluje Adam Šoukal. Nyní jim z měsíce na měsíc narostly zálohy v některých případech i o 100 % a vytáhnout peníze uzamčené v dlouhých splatnostech faktur je jedno z rozumných řešení, jak to celé zvládnout rychle a bez zadlužení. Všeobecně je ale možné očekávat určitou recesi, která může způsobit pročištění trhu.

Účetní kanceláře mohou trpět slepotou

Lépe než čekat, jak se budou tržní podmínky nadále vyvíjet, a případně čekat na státní podporu, je třeba začít ihned konat. V retailu to platí dvojnásob. „Typickým projevem současné doby je překotné zvyšování nákladů v důsledku výše uvedených faktorů. Řada aktivit se bohužel ocitne pod pomyslnou čarou ziskovosti a manažeři budou nuceni činit složitá rozhodnutí pro zachování kontinuity podniku. Pro podnikatele je klíčové mít včas přesné informace o stavu firmy. Tím mám na mysli analýzu ziskovosti, respektive ztrátovosti jednotlivých provozoven, kategorií zboží, zakázek, aby mohli činit správná rozhodnutí. To je naprosto klíčové,“ informuje Richard Jahoda, managing partner společnosti Grinex Czech Republic. A dodává: „S růstem nákladů financování se zvyšuje význam optimalizace výše zásob, efektivního řízení cash-flow a hledání alternativních zdrojů financování. Samozřejmostí je využití všech dostupných daňových úspor a finančních podpor, které bývá spojeno se značnou administrativou.“

Daňově poradenské společnosti mohou svým klientům nalézt nemalé úspory v daňových povinnostech. Firmy často využívají dlouhodobě služby jedné účetní kanceláře, která nemusí mít velké zkušenosti s daňovými optimalizacemi. Navíc při dlouhodobé spolupráci již účetní kancelář trpí provozní slepotou. „Specializovaná daňově poradenská společnost nejdříve provede analýzu vnitřního fungování společnosti, jejích vztahů s obchodními partnery a zaměstnanci. Následně doporučí přenastavení vztahů s cílem daňově optimalizovat obchodní model firmy,“ dokládá Michal Jelínek, partner společnosti V4 Group. Až na úplné výjimky je cena za tuto službu specializovaných firem na tyto úkony nižší než úspora organizací na daních v prvním roce.

Denním sledováním efektivity lze odhalit příčiny

Zefektivnění ekonomiky podniku je v současné době velmi důležité. Pomáhá včasné využití dat pro rozhodování, které poskytuje správně vedené účetnictví. „Stále se setkáváme s tím, že řada podnikatelů vnímá účetnictví jako nástroj pro evidenci daně z přidané hodnoty a daně z příjmů a že ho musí dělat. A kdyby se nemuselo, tak by ho nedělali. Své podnikání řídí intuitivně a případně podle jednoduchého kritéria, a to stavu hotovosti na účtu a pokladně,“ poodkrývá Edita Ševcovicová, daňový poradce společnosti ensemble. Dobrý poradce umí vysvětlit a odprezentovat, jak účetnictví využít pro podnikání. Je to finanční model podnikání. Je to zrcadlo, do kterého můžete nahlížet a vidět svůj byznys, jak se mu daří.

V dnešní době se často používá spojení on-line účetnictví. Je to stále to staré dobré účetnictví, jen pomocí současných technologií (digitalizace a případně i automatizace) lze zkrátit dobu mezi tím, kdy se ekonomické transakce stanou v realitě a kdy jsou zaznamenány do systému účetnictví. Tím lze získat aktuální informace v přívětivé formě a podnikatelům jsou pro rozhodování dostupné ihned. „Řada spotřebitelů dnes na chytrých hodinkách sleduje počet svých kroků. Tato dostupná informace je motivuje ještě nějaké kroky přidat, aby jich bylo těch 10 000 denně, případně více, a tím zlepšují svou kondici. Tak může fungovat i dostupnost dat z účetnictví. Když je budete mít, a to včas, tak se rozhodnete, co zlepšíte ve výkonnosti svého podnikání,“ radí Edita Ševcovicová. Zkrátka, dostupnost včasných dat motivuje k jejich zlepšování.

Prim budou hrát energetické úspory

V následujících měsících bude kritický nárůst nákladů v oblasti energií. Tlak bude také na zvyšování mezd v důsledku inflace a mohou se zvýšit i náklady na financování. „Řešením je hledání úspor ve spotřebě energií a jednání s dodavateli o možné fixaci cen na únosné hladině, pokud to je stále možné. V oblasti mzdové je třeba zvolit správnou strategii vyjednávání a případné nárůsty mezd kompenzovat snížením počtu zaměstnanců a zvýšením produktivity práce,“ doporučuje Richard Jahoda. Úsporu finančních nákladů může přinést snížení pracovního kapitálu a samozřejmě je třeba lépe dříve než později jednat s bankami a pokusit se fixovat podmínky financování.

V praxi je hledání úspor pro každou společnost individuální. U těch s mezinárodním přesahem (nakupují nebo prodávají zboží/služby z či do zahraniční) jde zpravidla o správně nastavený dodavatelský řetězec. „U společností využívajících duševní vlastnictví jde zejména o správnou formu jeho využívání a eliminaci srážkových daní. Úplným základem je maximální využití všech odpočtů, slev a osvobození, které nám daňové zákony nabízejí,“ zmiňuje Michal Jelínek. A české daňové zákony jsou v tomto ohledu skutečně velmi štědré. Nicméně přes vše uvedené prim budou hrát energetické úspory. „Důležité je ale také vyhodnotit efektivitu různých podnikových činností a včas odřezat to, co spotřebovává zdroje bez odpovídajícího efektu. K tomu pomůže kvalitní controlling,“ vysvětluje Vlastimil Sojka.

Samotné účetnictví nic nezlepší

Optimalizovat se vždy dá dvěma směry, zvyšovat výnosy nebo snižovat náklady. V dnešní době je to důležité i pro udržitelnost zisku. „Na tuto oblast je zapotřebí zaměřit pozornost a vymyslet, jak toho dosáhnout. Také je potřeba nezapomenout investovat i do rozvoje, který nepřináší ovoce hned. Jde o strategický rozvoj, který z dlouhodobého hlediska zase vede k tomu samému, a to k rozvoji a udržitelnosti podnikání,“ naznačuje Edita Ševcovicová. Proto je vhodné se na chvíli zastavit, uvědomit si, kde si podnikání stojí (k tomu je vhodné mít i data z účetnictví) a rozvinout diskusi nad novými příležitostmi, efektivitou stávajících procesů atd.

„S poradcem si potom můžete nastavit cíle, jak změnit určité ukazatele, a pak hledat cesty, jak toho dosáhnout prakticky. Samotné účetnictví to neumí zlepšit, ale umí ukázat, zda reálné změny ke zlepšení vedou. Osobně jsem se potkala před několika lety v severských zemích s aplikací na on-line managment lidských sil, plánování směn, on-line trh směn a podobně. A toto máme už i u nás v Česku,“ pochvaluje si Edita Ševcovicová. Mechanismus je vyvinut přímo pro retail a horeca segment. Úskalí je v tom, že spotřebitelé mají tendenci setrvávat v zajetých kolejích, ale pokud to nefunguje, tak při jízdě v těch samých kolejích se nic nezlepší. Proto je potřeba hodit výhybku.

Hledat by se mělo začít okamžitě

Obecně vzato, v rámci zefektivnění podnikání je důležitý tlak na interní efektivitu a omezování zbytečné manuální činnosti. „K tomu dopomůže například automatizace, lepší plánování zásob, optimalizace rozvozů a obecně distribuce pro nákladovou efektivitu. Většina těchto opatření má finanční návratnost i pozitivní dopad na obchod a zkušenost zákazníků. Ti čekají v této krizové době rychlou komunikaci a důvěryhodnost, protože jsou ve větším stresu než v dobách bez krize,“ konstatuje Lukáš Cingr, associate director, head of customer & digital advisory společnosti KPMG Česká republika. Krize je ale i příležitostí, například pro využití vlastních zdrojů (prostorů, zaměstnanců) pro nové služby. Nebo pro lepší rozložení nákladů, propojení s jinými partnery, případně pro akvizice a spojování firem. „Pokud obchodník teď nemá poradce, který je schopen dodat přesné a spolehlivé informace a provést nezbytné analýzy, bude mu jistě trvat několik měsíců, než spolu se svým poradcem projde celým procesem. Proto je třeba začít s hledáním okamžitě,“ zdůrazňuje Richard Jahoda.

Důležité je obrátit se na správnou daňově poradenskou kancelář, která má s daným typem služby bohaté zkušenosti. „Většina daňově poradenských společností se dnes zaměřuje především na rutinní agendu související s vedením účetnictví a vyplňováním daňových přiznání. Je potřeba ověřit si reference poptávané kanceláře v dané oblasti,“ upozorňuje Michal Jelínek. Podle Vlastimila Sojky by si obchodník měl položit otázku, jestli má ve výše uvedených záležitostech zcela jasno. Pokud ano, může šetřit také na poradenství, i to je racionální rozhodnutí. Dobře nastavené účetnictví a reportování z minulosti se teď hodí a není v něm třeba dělat žádné překotné změny.

Institut daňové ztráty může pomoci

Pokud si uvědomíte, že potřebujete pomoci, potom je vhodné si poradce opravdu najít. Takového, který s vámi bude fungovat po lidské stránce, bude ve vás budit důvěru a co bude říkat, vám bude dávat smysl. Je také dobré se podívat, jak sám je úspěšný. „Pak je třeba tomu dát nějaký čas a prostředky. Je třeba jít postupnými kroky a zároveň mít dlouhodobý cíl. Za určitý časový okamžik je třeba si ověřit, že dochází k posunu. Investice do poradenství se musí nejen vrátit, ale rozvinout podnikání, a tedy i vydělat víc, než do poradenství bylo investováno,“ říká Edita Ševcovicová. Konečný posun, úspěch, je souhra mnoha okolností. Je to, jako když někdo chce zhubnout. To, že se chodí radit k trenérům do fitka a k výživovým poradcům, je jen začátek. Musí tam být i rozhodnutí přijmout odpovědnost a něco s tím opravdu reálně dělat.

V nedávné době přinesla novela zákona o dani z příjmů nový institut, a to zpětné uplatnění daňové ztráty. „Pokud jste se dostali do daňové ztráty a v předcházejících obdobích jste měli základ daně a zaplatili daň z příjmů, je vhodné se podívat, zda by se dal u vás institut zpětného uplatnění daňové ztráty využít. Spočívá to v podání dodatečného přiznání k dani z příjmů, kdy byl vyměřen základ daně a byla uhrazena daň z příjmů, a v uplatnění daňové ztráty z následného období a vrácení daně z příjmů,“ uvádí Edita Ševcovicová. Příklad: Za rok 2022 vykážete daňovou ztrátu 1 000 000 Kč, za rok 2021 jste vykázali zisk 2 000 000 Kč a uhradili daň z příjmů právnických osob 19 %, tj. 380 000 Kč. Po podání přiznání k dani z příjmů za rok 2022 podáte dodatečné přiznání za rok 2021, uplatníte v něm daňovou ztrátu roku 2022 a bude vám vrácen přeplatek na dani 190 000 Kč. Samozřejmě lze stále uplatnit daňovou ztrátu i do budoucna, a to pět následných let (v příkladu do roku 2027). Institut zpětného uplatnění ztráty zajišťuje efektivnější cash-flow, díky čemuž lze získat dříve prostředky do podnikání a lze s nimi pracovat pro jeho rozvoj. Zpětné uplatnění daňové ztráty platí pro fyzické i právnické osoby.

Názor odborníka:

„Nad finančními toky musí být dohled.“
V současné době, více než kdykoliv jindy, je zapotřebí zintenzivnit hlídání peněz. Zkrátit reportování pohledávek, dobře umísťovat a zhodnocovat finanční rezervy, přehodnotit postupy při placení odběratelům. Účetní a poradenská firma v tom může být velmi efektivním pomocníkem. Také je třeba hlídat vývoj daňové povinnosti a případně včas reagovat žádostí o úpravu záloh na daň z příjmů.


Vlastimil Sojka, jednatel, Kodap


Zdroj: ZaP web, 10.11.2022 12:08