Evidence daňově poradenských společností

Publikováno 10.02.2021

Postavení daňově poradenských společností, oprávněných vykonávat daňové poradenství, upravuje § 3 odst. 6 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR.

„Daňové poradenství mohou na základě smlouvy uzavřené mezi jimi a klientem vykonávat také obchodní společnosti nebo družstva, které daňové poradenství vykonávají pomocí daňových poradců, které mají tuto činnost jako předmět podnikání zapsánu do obchodního rejstříku podle zvláštního předpisu 4a). Na poskytování daňového poradenství  daňově poradenskými společnostmi se přiměřeně použijí ustanovení tohoto zákona pro poskytování daňového poradenství daňovými poradci a stanovy komory.

4a) Obchodní zákoník

Pod legislativní zkratku „daňový poradce“ jsou zahrnuty daňově poradenské společnosti, oprávněné poskytovat daňové poradenství, čímž umožnila těmto daňově poradenským společnostem zastupovat klienty v daňovém řízení ve stejném rozsahu, jako je mohou zastupovat daňoví poradci. Tyto daňově poradenské společnosti nejsou členy Komory, Komora je eviduje ve zvláštním seznamu a musí se při poskytování daňového poradenství řídit zákonem č. 523/1992 Sb. a stanovami Komory.

K tomu, aby mohla obchodní společnost nebo družstvo vykonávat tuto činnost, musí mít daňové poradenství zapsáno jako předmět činnosti v obchodním rejstříku.

Seznam daňově poradenských společností oznámených k evidenci KDP ČR naleznete v oddělení Seznam poradců.

Formulář oznámení daňově poradenské společnosti k evidenci KDP ČR ke stažení ve formátu doc.

Formulář přihlášení pro daňově poradenskou společnost k Etickému kodexu KDP ČR ke stažení ve formátu doc.

Název souboru Velikost
DPS oznámení k evidenci 129KB Stáhnout
DPS etický kodex - přihláška 105KB Stáhnout