Vzděláte se v oboru daňového poradenství

Daňovým poradcem se může stát jakýkoliv absolvent vysokoškolského studia, který splňuje podmínky zákona o daňovém poradenství a který složí náročnou kvalifikační zkoušku. Samozřejmostí musí být hluboká znalost českých daňových předpisů. U kvalifikační zkoušky uspějí pouze dobře odborně připravení uchazeči schopní aplikovat teoretické otázky z oblasti daňového práva a řešit praktické úlohy, se kterými se na ně budou obracet klienti.

Uchazeči se mohou ke kvalifikační zkoušce připravovat individuálně, nebo využít kvalitní a dobře hodnocenou Komorou nabízenou přípravu formou vzdělávacích kurzů.

Ideálním startovním můstkem pro přípravu daňového odborníka je akreditovaný jednosemestrový kurz Daňová abeceda. Kurz je určen spolupracovníkům a zaměstnancům daňových, auditorských a právních kanceláří, účetním a ekonomům a také všem, kteří se profesně pohybují v oblasti zdaňování. Daňová abeceda může být prvním stupněm přípravy ke kvalifikační zkoušce na daňového poradce a pootevřít pomyslné dveře do dosud nepochopitelného světa daní.

Další možnou příčkou na pomyslném žebříčku, vedoucímu k úspěšnému absolvování kvalifikační zkoušky, je získání znalostí v přípravných kurzech. Komora organizuje tyto kurzy vždy bezprostředně před kvalifikační zkouškou a uchazeči si zde mohou utřídit a prohloubit své vědomosti, získat jistotu užívání odborné terminologie a přesvědčit se, zda jsou ke zkoušce již opravdu připraveni. Lektory vzdělávacích kurzů jsou zpravidla zkušební komisaři z řad daňových poradců i pracovníků státních finančních orgánů, kteří nejen dovedou odpovídat na teoretické otázky, ale jsou schopni s využitím mnoha příkladů ze své praxe ukázat uchazečům praktické použití teoretických znalostí.

Informace k aktuální nabídce vzdělávacích kurzů nabízených Komorou naleznete v záložce Vzdělávání .

Doporučené kurzy:

Výuka teorie
Daňový řád
Daně z příjmu
Daň z přidané hodnoty
Malé daně
Účetnictví

Aplikace teorie
Procvičování příkladů z daně z příjmu
Procvičování příkladů z DPH

Doporučené publikace:

Sborník příkladů
Daňové zákony a účetnictví

Prvotním vodítkem k získání představy uchazeče o náročnosti kvalifikační zkoušky je Komorou vydávaný Sborník příkladů. V něm se může uchazeč seznámit s typy příkladů zadávanými u kvalifikačních zkoušek. Sborník příkladů vydává Komora daňových poradců každoročně a obsahuje zadání a správné řešení praktických příkladů z písemných částí zkoušek předchozího roku a další řešené příklady k procvičování.

Nepostradatelnou pomůckou pro uchazeče je také publikace Daňové zákony a účetnictví, vydávána dvakrát ročně, vždy k právnímu stavu 31. 12. a 30. 6. s paralelním vyznačením změn účinných po těchto datech. Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů, zákona o daňovém poradenství, zákona o územních finančních orgánech a zákona o účetnictví. Dále v ní naleznete související vyhlášky, úpravu ekologických daní a cestovních náhrad, české účetní standardy, vybrané pokyny Ministerstva financí ČR a profesní a související předpisy. Jedinečnost publikace spočívá v komplexním obsahu i pravidelném vydávání, mimo jiné k právnímu stavu zpracování daňového přiznání k dani z příjmů. Názorné vyznačení změn u všech zákonů umožňuje přehledné porovnání provedených změn v čase. Lze ji také využít jako podklad pro vypracování daňového přiznání k dani z příjmů.

Informace k aktuální nabídce publikací nabízených Komorou naleznete v záložce Publikace.