Vzory zadání písemných částí

Publikováno 08.05.2019

Komora vydává pravidelně jednou ročně Sborník příkladů. V něm se může uchazeč seznámit s typy příkladů zadávanými u kvalifikačních zkoušek. Sborník příkladů obsahuje zadání a správné řešení praktických příkladů z písemných částí zkoušek předchozího roku a další řešené příklady k procvičování vždy k uvedenému právnímu stavu zkoušky. Součástí písemných částí zkoušek je i teoretický test, který je sestavován nově pro každou písemnou zkoušku. Teoretické testy nejsou do sborníků příkladů zařazovány.

Uchazeč musí u dílčí písemné části získat minimálně 50 % bodů z každé samostatné části, tj. jak z jednotlivých příkladů tak z testu. Pro prvotní vytvoření představy o náročnosti zkoušky zde dáváme uchazečům k dispozici zadání a řešení dílčích částí písemné zkoušky, které proběhly v době nedávno minulé. Při řešení je třeba přihlédnout k právnímu stavu, který byl pro zkoušku stanoven. Bodové hodnocení jednotlivých částí příkladů je věcí zkušební komise a uchazeči jej nemají k dispozici. Uchazeči znají jen celkový počet bodů, který lze v daném příkladu dosáhnout.

První dílčí písemná část zpravidla obsahuje teoretický test, příklad k dani z příjmů fyzických osob, příklad k dani z příjmů právnických osob, příklad účetnictví. Do kteréhokoliv zkušebního příkladu mohou být zařazeny případové studie k daňovému řádu nebo profesním otázkám.

Druhá dílčí písemná část zpravidla obsahuje teoretický test, příklad k dani z přidané hodnoty a další dva příklady z malých daní. Do kteréhokoliv zkušebního příkladu mohou být zařazeny případové studie k daňovému řádu nebo profesním otázkám.

Přiložené soubory ke stažení jsou ze zkušebního období - jaro 2016.

Název souboru Velikost
Zadání I. dílčí písemné části - jaro 2016 3MB Stáhnout
Zadání II. dílčí písemné části - jaro 2016 3MB Stáhnout
Řešení I. dílčí písemné části - jaro 2016 514KB Stáhnout
Řešení II. dílčí písemné části - jaro 2016 789KB Stáhnout