Evidence právnických osob

Tisknout
Publikováno 23.09.2014

Významnou legislativní změnu v oblasti daňového poradenství přinesla s účinností od 1. 7. 2008 novela zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, která nově upravuje v § 3 odst. 6 postavení právnických osob oprávněných vykonávat daňové poradenství.

„Daňové poradenství mohou na základě smlouvy uzavřené mezi jimi a klientem vykonávat také obchodní společnosti nebo družstva, která daňové poradenství vykonávají pomocí daňových poradců, a která mají tuto činnost jako předmět podnikání zapsánu do obchodního rejstříku podle zvláštního předpisu4a). Na poskytování daňového poradenství právnickými osobami podle tohoto ustanovení se přiměřeně použijí ustanovení tohoto zákona pro poskytování daňového poradenství daňovými poradci a stanovy komory.“

Tato novela reagovala na novelu zákona o správě daní a poplatků, která pod legislativní zkratku „daňový poradce“ zahrnula také právnické osoby oprávněné poskytovat daňové poradenství, čímž umožnila těmto právnickým osobám zastupovat klienty v daňovém řízení ve stejném rozsahu, jako je mohou zastupovat daňoví poradci. Tyto právnické osoby nejsou členy Komory, Komora je eviduje ve zvláštním seznamu a musí se při poskytování daňového poradenství řídit zákonem č. 523/1992 Sb. a stanovami Komory.

K tomu, aby mohla obchodní společnost nebo družstvo vykonávat tuto činnost, musí mít daňové poradenství zapsáno jako předmět činnosti v obchodním rejstříku.

Seznam právnických osob oznámených k evidenci KDP ČR naleznete v oddělení Seznam poradců.

Formulář oznámení právnické osoby k evidenci KDP ČR ke stažení ve formátu doc.

Formulář přihlášení pro právnické osoby k Etickému kodexu KDP ČR ke stažení ve formátu doc.

Název souboru Velikost
Oznámení právnické osoby k evidenci 49KB Stáhnout
Přihláška k Etickému kodexu pro právnické osoby 29KB Stáhnout