Nabídka školení a kurzů

Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

On-line - Vyšší účetnictví pro daňové poradenství

Kurz vyššího účetnictví pořádaný ve spolupráci s Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze je rozložen do tří přednášek a obsahově se zaměří na interpretace Národní účetní rady, problematiku konsolidace účetní závěrky a operace s podniky a majetkovými cennými papíry. Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme nejprve absolvovat kurz Účetnictví pro daňové poradenství (není podmínkou), který je zaměřen na koncepční rámec účetního výkaznictví, novelu zákona o účetnictví a provázanost účetnictví a daní.

Vzhledem k epidemiské situaci a vyhlášeným omezením bude kurz probíhat on-line formou přes službu Microsoft Teams. 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro daňové poradce a jejich spolupracovníky. Účastníkům cyklu bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou je účast na všech třech přednáškách.

Obsahová náplň

1. přednáška - Interpretace Národní účetní rady - 13. 11. 2020

 • Cíl NÚR a způsob tvorby interpretací
 • Komentář k jednotlivým vydaným interpretacím NÚR a jejich dopadu na účetní závěrku
 • Postavení NÚR ve vztahu k vytváření českých účetních předpisů
 • Připravované interpretace NÚR

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

2. přednáška - Operace s podniky a majetkovými cennými papíry - 20. 11. 2020

 • Základní charakteristika a typy operací s podniky 
 • Nabývání podílů v jiných účetních jednotkách 
 • Prodej a vklad obchodního závodu 
 • Vnitrostátní a přeshraničí fúze 
 • Účetní a daňová souvislosti podle českých předpisů 

Ing. Jana Skálová, Ph.D.

3. přednáška - Konsolidovaná účetní závěrka - 25. 11. 2020

 • Česká účetní úprava konsolidací (vymezení skupiny, osvobození od konsolidace, konsolidační metody)
 • Sestavení konsolidované závěrky (vyloučení vnitroskupinových vazeb, konsolidační rozdíl)
 • Technická, organizační a auditorská specifika sestavení konsolidované závěrky
 • Praktické příklady

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

 

Organizační pokyny

Termíny přednášek: 13. 11., 20. 11. a 25. 11. 2020. Přednášky budou probíhat vždy od 9 do 16 hodin.

Místo: On-line, Microsoft Teams

KPV: 18 hodin

Účastnický poplatek zahrnuje školicí dny, podkladové studijní materiály ke kurzu, které účastníci obdrží na místě před začátkem kurzu, a drobné občerstvení.

Zvýhodněnou cenu 5 900 Kč mohou využít asistenti daňových poradců evidovaní v seznamu Komory a členové Sdružení účetních a daňových poradců. Při zadávání účastníka zaškrtněte poličko: Asistenti DP evidovaní u KDP ČR a členové SÚDP.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, auditor.

doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR, vedoucí Redakční rady Bulletinu KDP ČR, partner TPA, auditorka, působí rovněž na Vysoké škole ekonomické v Praze

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Předseda Komory certifikovaných účetních, odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Doporučené publikace

IFRS a US GAAP/IFRS and US GAAP IFRS a US GAAP/IFRS and US GAAP
690 Kč s DPH
Zbývá 2 ks skladem
Inventarizace – praktický průvodce + CD Inventarizace – praktický průvodce + CD
519 Kč s DPH
Skladem
Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi
1 990 Kč s DPH
Zbývá 1 ks skladem
Insolveční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá Insolveční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá
390 Kč s DPH
Zbývá 1 ks skladem