Ing. Vít Šelešovský
selesovsky@kdpcr.cz +420 731 677 622

Vyšší účetnictví pro daňové poradenství - on-line

Formát události

Přednáška

Téma

Účetnictví

Právo

Doporučená cílová skupina

Veřejnost Student Uchazeč o zkoušku Spolupracovník daňového poradce Asistent daňového poradce Daňový poradce

Cílem kurzu je prohloubit znalosti daňových poradců a dalších zájemců v účetnictví v oblastech operací s podniky (akvizice a fúze) a konsolidované účetní závěrky. Kurz je rozložen do čtyř přednášek a bude probíhat on-line formou prostřednictví webové aplikace Webmeeting. Účastníci budou mít k dispozici také záznam jednotlivých přednášek po dobu 14 dní po konání jednotlivé přednášky.

Vyberte místo konání:

Termíny - on-line:

Pro vybranou variantu není vypsaný žádný termín.

Obsahová náplň

1. téma - Operace s podniky (akvizice a fúze) - 4. a 5. prosince 2023

  • Základní charakteristika a typy operací s podniky - (přeshraniční) fúze, akvizice, nabývání podílů v jiných jednotkách
  • Obchodně-právní úprava operací s podniky
  • Účetní řešení operací s podniky podle českých účetních předpisů a hlavní odlišnosti oproti IFRS
  • Interakce/spory obchodního a účetního řešení

Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

2. téma - Konsolidovaná účetní závěrka - 11. a 15. prosince 2023

  • Česká účetní úprava konsolidací (vymezení skupiny, osvobození od konsolidace, konsolidační metody) a hlavní odlišnosti od IFRS
  • Sestavení konsolidované závěrky (vyloučení vnitroskupinových vazeb, konsolidační rozdíl)
  • Technická, organizační a auditorská specifika sestavení konsolidované závěrky
  • Praktické příklady

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Jednotlivé přednášky budou probíhat v čase od 9 do 14 hodin.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro daňové poradce a jejich spolupracovníky. Účastníkům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou je účast na všech čtyřech přednáškách.

Organizační pokyny

Kurz bude probíhat ve virtuální přednáškové místnosti v aplikaci WEBMEETING.
Technická podpora s možností vyzkoušení spojení bude k dispozici v den přednášky od 8:30 hod.
Chcete si vyzkoušet prostředí virtuální posluchárny nanečisto a ověřit si tak, ještě před zahájením přednášky že všechno funguje správně? 
Navštivte testovací přednáškovou místnost, která je otevřena nonstop na adrese https://admin.webmeeting.cz/demo/enter-demo
Potřebujete více informací? Navštivte www.webmeeting.cz/napoveda

Časový rozvrh přednášek:
9:00 - 14:00

Počet hodin KPV: 20

Související produkty