Nabídka školení a kurzů

Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

Setkání s JUDr. Martinem Vychopeněm

Cílem Komory je zprostředkovat daňovým poradcům setkání s osobnostmi, které významně ovlivňují výkon daňového poradenství, a přinést aktuální informace o dění v této oblasti. Formát akce předpokládá aktivní zapojení účastníků do diskuse, součástí je i společenská část a neformální setkání účastníků.

Pro koho je kurz určen

Pro daňové poradce a jejich spolupracovníky.

Obsahová náplň

Daňové poradenství a advokacie mají mnoho společných zásad, na kterých je výkon profese postaven. Zejména se jedná o profesní mlčenlivost, která čelí trvalé snaze o její omezení. Jak je možné se proti tomu bránit a co můžeme společně udělat na její obranu? Jaká rizika pro naše profese plynou z posunů v trestně-právní odpovědnosti, jak advokáti vnímají změny v právním prostředí a celospolečenských náladách?

Česká advokátní komora je lídrem diskuse ve věci boje proti nedovolenému podnikání v rámci působnosti profesních komor a tak bude zajímavé slyšet, jaké se rýsují možnosti v efektivním postihu neoprávněného výkonu profese. Dále nás bude zajímat, jaká je úloha komory v legislativním procesu a jak se jí daří prosazovat své názory. Toto a mnoho dalšího bude tématem tohoto setkání.

JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou dokončil v roce 1989 a v tomtéž roce složil i doktorskou zkoušku. Po absolvování vojenské služby nastoupil jako advokátní koncipient u advokáta JUDr. Jana Camrdy v Benešově, kde téměř čtyři roky vykonával koncipientskou praxi s průkazem advokátního koncipienta č. 00001.
Do seznamu advokátů ČAK byl zapsán 1. 1. 1994 a od tohoto dne působí jako advokát a partner Advokátní kanceláře Camrda, Premus, Peter, Vychopeň, Vachoušek a partneři. Není členem žádné politické strany.
Stal se prvním regionálním zmocněncem ČAK pro Středočeský region a tuto funkci vykonával více než tři roky. Poté spolupracoval s mezinárodním odborem ČAK a v rámci této činnosti zastupoval ČAK v mezinárodních organizacích EYBA a AIJA a jako člen lektorského týmu evropského práva ČAK se podílel na vypracování expertních analýz a stanovisek ČAK pro mezinárodní potřeby. V letech 2002 - 2009 byl místopředsedou ČAK pro mezinárodní vztahy, od podzimu 2009 je předsedou ČAK. Externě vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy občanské právo.

Setkání moderuje Ing. Martin Tuček, viceprezident KDP ČR

Organizační pokyny

Časový harmonogram
15:30 – 16:00    příchod účastníků
16:00 – 18:00    vlastní odborný program a diskuse
18:00 – 18:30    společenské setkání s občerstvením

Místo konání je zasedací místnost v 10. patře v sídle Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8.

KPV: 2 hodiny

Setkání se uskuteční za podpory společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Soubory ke stažení

Název souboru Velikost
Doplňující organizační informace 776KB Stáhnout